Dijana Damjanović NAJBOLJA studentkinja Filološkog fakulteta UCG na smjeru Francuski jezik i književnost(03.04.2020)

Studentkinja Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, na smjeru Francuski jezik i književnost, Dijana Damjanović (10.00) proglašena je za najboljeg studenta svog fakulteta za tekuću studijsku godinu 2019/20.

Za Dijanu, ovo priznanje je podstrek za dalji trudi i napredovanje, dokaz da se trud isplati i da je napravila pravi izbor pri odabiru studijskog programa.

„Bavljenje bilo čim u životu zahtijeva određena odricanja, a ja težim da ona budu minimalna. Trudim se da svakodnevno izbalansiram vrijeme i obaveze, kako bih postigla da obavim sve zacrtane ciljeve. Dakle, organizacija je najvažnija“, rekla je nabolja studentkinja Filološkog fakulteta.

Za nju su tokom studija, od aktivnosti na Filološkom fakultetu, posebno značili Dani Frankofonije, manifestacija kojom se širom svijeta promovišu francuski jezik i kultura u svojoj raznolikosti.

“Studenti dobrovoljno učestvuju, pri čemu nam u organizaciji programa pomažu profesori. Učimo u okviru aktivnosti koju odaberemo, bilo da je u pitanju ples, gluma, muzika ili pak prezentacije. U nekom ranijem periodu sam učestvovala u pozorišnim komadima u okviru Festivala pozorišta, i smatram da je to najbolji način da se i vježba i nauči nešto novo”, dodala je Dijana.

Dijana uskoro odlazi na program mobilnosti u grad Tur, u Francuskoj, gdje će boraviti cijeli drugi semestar.

“Smatram da je to izuzetna prilika da se upoznam sa francuskom kulturom i narodom uopšte, a to je nešto čemu sam težila još od osnovne škole”.

Svim generacijama koje planiraju da se upišu na studijski program za Francuski jezik i književnost ona proučuje: Napravićete pravi izbor. Bez oklijevanja, straha i nečeg sličnog tome, uz rad i trud, kao i pomoć izuzetnih profesora, ostvarićete  veoma dobre rezulate.

Čak i ako ste na početnom nivou znanja francuskog jezika, Dijana preporučuje ovaj smjer, jer na njemu je puno takvih kolega ostvarilo uspjeh. Uz to se znanje stranog jezika može poboljšati tokom boravka u nekoj drugoj državi u Evropi (u okviru Erasmus + programa), među kojima je u ponudi i Francuska.


Ko su MLADI u Crnoj Gori ?

Ko su MLADI u Crnoj Gori ?

Prema Zakonu o mladimaCrne Gore, mladi su osobe koje imaju 15 – 30 godina starosti. Međutim, u različitim zemljama, period mladosti se različito definiše (npr. u EU period mladosti traje do navršene 35. godine, u Maleziji čak do 40. godine). Mladi su veoma važan resurs razvoja jednog društva, tako da proces planiranja politike za poboljšanje položaja mladih u našoj lokalnoj zajednici predstavlja veoma važan korak.

Portal mladicg.me

Informisanje je često od ključnog značaja za participaciju, a pravo mladih na pristup informacijama o povoljnim prilikama i temama je veoma bitno.

Ovim portalom se želi mladima pružiti mogućnost da se upoznaju sa svim bitnim informacijama vezanim za omladinsku politiku. Mladima je potrebno da budu kvalitetno informisani o svojim pravima i mogućnostima, kao i o programima i uslugama koje im se nude.

Svrha i cilj postojanja portala je informisanje mladih iz Pljevlja, mladih u Crnoj Gori, o svim aktuelnostima sa nivoa opštine i države koje se tiču mladih i omladinske politike. Portal „mladicg.me“ biće dostupan ne samo u Pljevljima već i u čitavoj Crnoj Gori. Mladi će imati mogućnost da prate konkurse za razne stipendije, omladinsko-kulturna dešavanja u Pljevljima. Na portalu će se nalaziti i korisni linkovi, kao i Zakonski akti vezani za omladinsku politiku. Ovim portalom stvoriće se potpuna informisanost mladih informacijama koje su bitne za njih.

Projekat „Portal mladicg.me“ podržan je od strane NVO "Da zaživi selo" Pljevlja, a u okviru projekta Osnaživanje rada omladinskog kluba i omladinskih organizacija kroz subgranting za realizaciju LPAM-a koje je podržalo Ministarstvo sporta Crne Gore.

Kontakt MladiCG

Portal „mladicg.me“ biće dostupan ne samo u Pljevljima već i u čitavoj Crnoj Gori. Mladi će imati mogućnost da prate konkurse za razne stipendije, omladinsko-kulturna dešavanja u Pljevljima. Na portalu će se nalaziti i korisni linkovi, kao i Zakonski akti vezani za omladinsku politiku. Ovim portalom stvoriće se potpuna informisanost mladih informacijama koje su bitne za njih.

Pošaljite nam poruku