FAKT raspisao poziv za prijavljivanje projektnig predloga

Podrška rastu manjih organizacija građanskog društva u Crnoj Gori (II krug, komponenta II)

Opšti cilj programa je doprinos izgradnji kapaciteta organizacija građanskog društva (OGD) da budu proaktivni i efikasni akteri koji vjerodostojno predstavljaju interese građana i zajednica u Crnoj Gori.

Specifični cilj ovog poziva je podrška razvoju 11-16 manjih OGD u pravcu njihovog jasnog i prepoznatljivog djelovanja u zajednici.

Oblasti i teme obuhvaćene ovim pozivom:

– Održivi razvoj i klimatske promjene

– Rodne politike

– Socijalna inkluzija

– Volontiranje

– Omladinski rad i omladinske politike

U okviru ove komponente, aktivnosti su sljedeće:

  • Finansijska podrška za 11-16 manjih OGD sa 5.000€ do 7.000€ po grantu. Ukupni budžet za ovaj grant program iznosi 80.000€ i biće dodijeljen kroz dva poziva (40.000€ za drugi poziv);
  • Mentorstvo za podržane OGD;
  • Procjena razvoja kapaciteta podržanih OGD.

Ko se može prijaviti?

Na ovaj poziv se mogu prijaviti nevladine organizacije registrovane u Crnoj Gori, koje ispunjavaju sljedeće kriterijume:

  • organizacija je registrovana najmanje 12 mjeseci prije isteka roka za podnošenje prijave,
  • ima godišnji budžet od najmanje 10.000€ u prethodnoj godini,
  • organizacija će biti direktno odgovorna za pripremu i sprovođenje projekta u zajednici iz koje dolazi.

Prednost će imati organizacije sa sjedištem van Podgorice.

Više informacija na: http://www.faktcg.org

 


Ko su MLADI u Crnoj Gori ?

Ko su MLADI u Crnoj Gori ?

Prema Zakonu o mladimaCrne Gore, mladi su osobe koje imaju 15 – 30 godina starosti. Međutim, u različitim zemljama, period mladosti se različito definiše (npr. u EU period mladosti traje do navršene 35. godine, u Maleziji čak do 40. godine). Mladi su veoma važan resurs razvoja jednog društva, tako da proces planiranja politike za poboljšanje položaja mladih u našoj lokalnoj zajednici predstavlja veoma važan korak.

Portal mladicg.me

Informisanje je često od ključnog značaja za participaciju, a pravo mladih na pristup informacijama o povoljnim prilikama i temama je veoma bitno.

Ovim portalom se želi mladima pružiti mogućnost da se upoznaju sa svim bitnim informacijama vezanim za omladinsku politiku. Mladima je potrebno da budu kvalitetno informisani o svojim pravima i mogućnostima, kao i o programima i uslugama koje im se nude.

Svrha i cilj postojanja portala je informisanje mladih iz Pljevlja, mladih u Crnoj Gori, o svim aktuelnostima sa nivoa opštine i države koje se tiču mladih i omladinske politike. Portal „mladicg.me“ biće dostupan ne samo u Pljevljima već i u čitavoj Crnoj Gori. Mladi će imati mogućnost da prate konkurse za razne stipendije, omladinsko-kulturna dešavanja u Pljevljima. Na portalu će se nalaziti i korisni linkovi, kao i Zakonski akti vezani za omladinsku politiku. Ovim portalom stvoriće se potpuna informisanost mladih informacijama koje su bitne za njih.

Projekat „Portal mladicg.me“ podržan je od strane NVO "Da zaživi selo" Pljevlja, a u okviru projekta Osnaživanje rada omladinskog kluba i omladinskih organizacija kroz subgranting za realizaciju LPAM-a koje je podržalo Ministarstvo sporta Crne Gore.

Kontakt MladiCG

Portal „mladicg.me“ biće dostupan ne samo u Pljevljima već i u čitavoj Crnoj Gori. Mladi će imati mogućnost da prate konkurse za razne stipendije, omladinsko-kulturna dešavanja u Pljevljima. Na portalu će se nalaziti i korisni linkovi, kao i Zakonski akti vezani za omladinsku politiku. Ovim portalom stvoriće se potpuna informisanost mladih informacijama koje su bitne za njih.

Pošaljite nam poruku