Likovni Konkurs “Umjetnost u izolaciji – ljepota će spasiti svijet” Pokažite svoj talenat! (07.04.2020)

Svojim odgovornim odnosom prema obavezama svakodnevno pokazujete zrelost. Znamo da provodite dosta vremena u učenju.

Želimo da dio slobodnog vremena iskoristite na kreativan način. Pozivamo vas da učestvujete na školskom likovnom Konkursu čiji je naziv ”Umjetnost u izolaciji – ljepota će spasiti svijet”. Pokažite svoj talenat!

Radove (pod šifrom) možete slati na e-mail creativegimpv@gmail.com.

Rješenje šifre poslati na istu adresu u posebnom e-mail-u. Jedan autor može poslati najviše dva rada.

Konkurs će trajati od 5. aprila do 25. aprila 2020. godine u 20.00 h.

Po isteku ovog roka, svi radovi biće istaknuti na facebook stranici naše škole. Glasanje će trajati od 26.aprila, u 12.00h, do 28. aprila, u 22.00 h.

Pobjednika ćemo birati glasovima stručnog žirija (50%) i glasovima na facebook stranici škole (50%).

Pobjednici na konkursu biće autori čiji radovi dobiju najveći broj glasova. Prva tri rada biće nagrađena.

Za dodatna pitanja u vezi sa konkursom, obratite se ICT koordinatoru.”Uči Doma”, mi dodajemo, slikaj, crtaj!

Direktorica Gimnazije “Tanasije Pejatović”
Ljiljana Bajčetić


Ko su MLADI u Crnoj Gori ?

Ko su MLADI u Crnoj Gori ?

Prema Zakonu o mladimaCrne Gore, mladi su osobe koje imaju 15 – 30 godina starosti. Međutim, u različitim zemljama, period mladosti se različito definiše (npr. u EU period mladosti traje do navršene 35. godine, u Maleziji čak do 40. godine). Mladi su veoma važan resurs razvoja jednog društva, tako da proces planiranja politike za poboljšanje položaja mladih u našoj lokalnoj zajednici predstavlja veoma važan korak.

Portal mladicg.me

Informisanje je često od ključnog značaja za participaciju, a pravo mladih na pristup informacijama o povoljnim prilikama i temama je veoma bitno.

Ovim portalom se želi mladima pružiti mogućnost da se upoznaju sa svim bitnim informacijama vezanim za omladinsku politiku. Mladima je potrebno da budu kvalitetno informisani o svojim pravima i mogućnostima, kao i o programima i uslugama koje im se nude.

Svrha i cilj postojanja portala je informisanje mladih iz Pljevlja, mladih u Crnoj Gori, o svim aktuelnostima sa nivoa opštine i države koje se tiču mladih i omladinske politike. Portal „mladicg.me“ biće dostupan ne samo u Pljevljima već i u čitavoj Crnoj Gori. Mladi će imati mogućnost da prate konkurse za razne stipendije, omladinsko-kulturna dešavanja u Pljevljima. Na portalu će se nalaziti i korisni linkovi, kao i Zakonski akti vezani za omladinsku politiku. Ovim portalom stvoriće se potpuna informisanost mladih informacijama koje su bitne za njih.

Projekat „Portal mladicg.me“ podržan je od strane NVO "Da zaživi selo" Pljevlja, a u okviru projekta Osnaživanje rada omladinskog kluba i omladinskih organizacija kroz subgranting za realizaciju LPAM-a koje je podržalo Ministarstvo sporta Crne Gore.

Kontakt MladiCG

Portal „mladicg.me“ biće dostupan ne samo u Pljevljima već i u čitavoj Crnoj Gori. Mladi će imati mogućnost da prate konkurse za razne stipendije, omladinsko-kulturna dešavanja u Pljevljima. Na portalu će se nalaziti i korisni linkovi, kao i Zakonski akti vezani za omladinsku politiku. Ovim portalom stvoriće se potpuna informisanost mladih informacijama koje su bitne za njih.

Pošaljite nam poruku