Mogućnosti za mlade u Vojsci Crne Gore

 U prostorijama Univerzitetsko sporsko-kulturnog centra,28.februara predstavljene brojne prilike za obrazovanje i stipendiranje srednjoškolaca i studenata u okviru programa Mnistarstva odbrane Crne Gore.

 Ministarstvo nudi mogućnost studiranja na prestižnim vojnim akademijama širom svijeta, uz garanciju sigurnog zaposlenja po završetku školovanja, a uskoro će biti rapisan i poziv za učešće na Ljetnjem vojnom kampu, koje srednjoškolci ocjenjuju kao nezaboravno iskustvo koje ih je naučilo drugarstvu, solidarnosti i timskom radu.

Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, diskusiji je prisustovalo oko 200 studenata i srednjoškolaca, a obratili su im se generalni direktori Direktorata za ljudske resurse u Ministarstvu odbrane Mihailo Volkov i Direktorata za opšte srednje obrazovanje, stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih u Ministarstvu prosvjete Veljko Tomić, potporučnica Kristina Bačić, predsjednik Studentskog paralmenta UCG Danilo Jelovac i predsjednica Upravnog odbora Unije srednjoškolaca, Andrea Mićanović.

 


Ko su MLADI u Crnoj Gori ?

Ko su MLADI u Crnoj Gori ?

Prema Zakonu o mladimaCrne Gore, mladi su osobe koje imaju 15 – 30 godina starosti. Međutim, u različitim zemljama, period mladosti se različito definiše (npr. u EU period mladosti traje do navršene 35. godine, u Maleziji čak do 40. godine). Mladi su veoma važan resurs razvoja jednog društva, tako da proces planiranja politike za poboljšanje položaja mladih u našoj lokalnoj zajednici predstavlja veoma važan korak.

Portal mladicg.me

Informisanje je često od ključnog značaja za participaciju, a pravo mladih na pristup informacijama o povoljnim prilikama i temama je veoma bitno.

Ovim portalom se želi mladima pružiti mogućnost da se upoznaju sa svim bitnim informacijama vezanim za omladinsku politiku. Mladima je potrebno da budu kvalitetno informisani o svojim pravima i mogućnostima, kao i o programima i uslugama koje im se nude.

Svrha i cilj postojanja portala je informisanje mladih iz Pljevlja, mladih u Crnoj Gori, o svim aktuelnostima sa nivoa opštine i države koje se tiču mladih i omladinske politike. Portal „mladicg.me“ biće dostupan ne samo u Pljevljima već i u čitavoj Crnoj Gori. Mladi će imati mogućnost da prate konkurse za razne stipendije, omladinsko-kulturna dešavanja u Pljevljima. Na portalu će se nalaziti i korisni linkovi, kao i Zakonski akti vezani za omladinsku politiku. Ovim portalom stvoriće se potpuna informisanost mladih informacijama koje su bitne za njih.

Projekat „Portal mladicg.me“ podržan je od strane NVO "Da zaživi selo" Pljevlja, a u okviru projekta Osnaživanje rada omladinskog kluba i omladinskih organizacija kroz subgranting za realizaciju LPAM-a koje je podržalo Ministarstvo sporta Crne Gore.

Kontakt MladiCG

Portal „mladicg.me“ biće dostupan ne samo u Pljevljima već i u čitavoj Crnoj Gori. Mladi će imati mogućnost da prate konkurse za razne stipendije, omladinsko-kulturna dešavanja u Pljevljima. Na portalu će se nalaziti i korisni linkovi, kao i Zakonski akti vezani za omladinsku politiku. Ovim portalom stvoriće se potpuna informisanost mladih informacijama koje su bitne za njih.

Pošaljite nam poruku