Na Birou rada 62 doktora medicine i 450 tehničara medicinske struke(12.04.2020)

Pomoćnik direktora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Dragan Marović, za Boje jutra je govorio o tome da li se povećao broj nezaposlenih lica usljed epidemije koronavirusa.

Kako kaže Marović, na Zavodu za zapošljavanje je trenutno prijavljeno oko 35 hiljada nezaposlenih lica, što je za oko dvije hiljade manje u odnosu na isto vrijeme prošle godine i za oko dvije hiljade lica manje u odnosu na početak ove godine.

„Statistika nam pokazuje da je u ovom mjesecu taj povećan za 121 lice, što nam pokazuje da trenutna situacija, bez obzira na društvenu odgovornost poslodavaca, neminovno dovodi do neznatnog povećanja nezaposlenih lica na Zavodu“, saopštava Marović.

On napominje da će Zavod za zapošljavanje raditi na kreiranju programa koji će preduprijediti moguće posljedice produženja trenutnih mjera i privredne neaktivnosti.

„Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje se trenutno nalazi 62 doktora medicine, kao i 450 tehničara medicinske struke, a specijalizanti koji su u inostranstvu su se stavili na raspolaganje zdravstvenom sistemu Crne Gore“, dodaje Marović.

On napominje da preduzete mjere mogu uticati na povećano otpuštanje zaposlenih, ali da su u Zavodu ubijeđeni da će uspjeti da preduzmu mjere kako ta brojka ne bi bila drastična.

Marović dodaje da, usljed trenutne situacije, nezaposlena lica nemaju obavezu prijavljivanja na zavod, već da će ih njihov savjetodavac pozvati u terminu koji je određen za njihovo javljanje i obaviti razgovor. 

U međuvremenu se, kako kaže, građani  za sve informacije i ostvarenje svojih prava mogu obratiti zavodu putem elektronske pošte i broja telefona, koji su dostupni na sajtu Zavoda za zapošljavanje. 


Ko su MLADI u Crnoj Gori ?

Ko su MLADI u Crnoj Gori ?

Prema Zakonu o mladimaCrne Gore, mladi su osobe koje imaju 15 – 30 godina starosti. Međutim, u različitim zemljama, period mladosti se različito definiše (npr. u EU period mladosti traje do navršene 35. godine, u Maleziji čak do 40. godine). Mladi su veoma važan resurs razvoja jednog društva, tako da proces planiranja politike za poboljšanje položaja mladih u našoj lokalnoj zajednici predstavlja veoma važan korak.

Portal mladicg.me

Informisanje je često od ključnog značaja za participaciju, a pravo mladih na pristup informacijama o povoljnim prilikama i temama je veoma bitno.

Ovim portalom se želi mladima pružiti mogućnost da se upoznaju sa svim bitnim informacijama vezanim za omladinsku politiku. Mladima je potrebno da budu kvalitetno informisani o svojim pravima i mogućnostima, kao i o programima i uslugama koje im se nude.

Svrha i cilj postojanja portala je informisanje mladih iz Pljevlja, mladih u Crnoj Gori, o svim aktuelnostima sa nivoa opštine i države koje se tiču mladih i omladinske politike. Portal „mladicg.me“ biće dostupan ne samo u Pljevljima već i u čitavoj Crnoj Gori. Mladi će imati mogućnost da prate konkurse za razne stipendije, omladinsko-kulturna dešavanja u Pljevljima. Na portalu će se nalaziti i korisni linkovi, kao i Zakonski akti vezani za omladinsku politiku. Ovim portalom stvoriće se potpuna informisanost mladih informacijama koje su bitne za njih.

Projekat „Portal mladicg.me“ podržan je od strane NVO "Da zaživi selo" Pljevlja, a u okviru projekta Osnaživanje rada omladinskog kluba i omladinskih organizacija kroz subgranting za realizaciju LPAM-a koje je podržalo Ministarstvo sporta Crne Gore.

Kontakt MladiCG

Portal „mladicg.me“ biće dostupan ne samo u Pljevljima već i u čitavoj Crnoj Gori. Mladi će imati mogućnost da prate konkurse za razne stipendije, omladinsko-kulturna dešavanja u Pljevljima. Na portalu će se nalaziti i korisni linkovi, kao i Zakonski akti vezani za omladinsku politiku. Ovim portalom stvoriće se potpuna informisanost mladih informacijama koje su bitne za njih.

Pošaljite nam poruku