Novi portal za mlade mladicg.me(12.10.2018)

Danas je u maloj sali Skupštine Opštine Pljevlja održana prezentacija projekta NVO "PV Informer" „Portal mladicg.me“ koji je podržan od strane NVO "Da zaživi selo" Pljevlja, a u okviru projekta Osnaživanje rada omladinskog kluba i omladinskih organizacija kroz subgranting za realizaciju LPAM-a koje je podržalo Ministarstvo sporta Crne Gore.

Foto RTV Pljevlja

Predstavljajući projektne aktivnosti predsjednik NVO "PV Informer" Ratko Pejović je naglasio da se radi o projektu koji je održiv na duže staze i čija će se realizacija nastaviti u narednom periodu. Pejović se zahvalio NVO "Da zaživi selo" na ukazanom povjerenju i što su finansiranjem prepoznali kvalitet ovog projekta. Ono što je možda najbitnije i što je ideja NVO "PV Informer" jeste da će portal "mladicg.me" kao skromni doprinos ove organizacije zajednici biti ponuđen za administraciju omladinskim i školskim organizacijama iz našeg grada - rekao je Pejović.

Foto RTV Pljevlja

Šta je to omladinska politika?

Omladinska politika podrazumijeva sve mjere i aktivnosti koje su usmjerene na poboljšanje položaja mladih u našoj lokalnoj zajednici, a koje proizilaze iz samih potreba mladih. Omladinska politika odnosi se na socijalna, obrazovna, kulturna, politička i sva ostala pitanja koja su od značaja za mladu osobu.

U Crnoj Gori omladinsku politiku sprovodi Vlada Crne Gore odnosno Ministarstvo za sport u okviru kojeg je jedan od sektora Direktorat za mlade. Na nacionalnom nivou donešen je Zakon o mladima koji je usvojen 28. juna 2016. godine. Na osnovu ovog Zakona omladinska politika se planira, sprovodi i unapređuje na osnovu stvarnih potreba mladih, empirijskog i praktičnog znanja o položaju mladih, istraživanja i redovnog praćenja i procjena položaja mladih uz aktivno uključivanje mladih u ovaj proces. U Crnoj Gori donešena je i Nacionalna strategija za mlade 2017-2021, kojom će se definisani prioriteti ostvariti, te akteri koji su zaduženi za aktivnosti koje treba sprovoditi da bi se ona implementirala. Na nivou Opštine Pljevlja donešen je Lokalni plan akcije za mlade LPAM za period 2018.-2020. godine.

Ko su MLADI u Crnoj Gori ?

Prema Zakonu o mladima Crne Gore, mladi su osobe koje imaju 15-30 godina starosti. Međutim, u različitim zemljama, period mladosti se različito definiše (npr. u EU period mladosti traje do navršene 35. godine, u Maleziji čak do 40. godine). Mladi su veoma važan resurs razvoja jednog društva, tako da proces planiranja politike za poboljšanje položaja mladih u našoj lokalnoj zajednici predstavlja veoma važan korak.

Sta nalaže zakon o mladima?

Zakon nalaže da su svi mladi jednaki u ostvarivanju prava, bez obzira na: nacionalnu pripadnost, rasu, pol, jezik, vjeru, društveno porijeklo i imovinsko stanje, članstvo u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama, fizički izgled, seksualnu orijentaciju, rodni identitet i drugo, invaliditet, zdravstveno stanje, lično svojstvo. Navodi se i potreba i obaveza da mladi aktivno doprinose izgradnji i njegovanju društvenih vrijednosti i razvoju društva putem različitih oblika volonterskih aktivnosti, izražavaju međugeneracijsku solidarnost, i rade na stvaranju uslova za jednako učešće u svim aspektima društvenog života mladih s invaliditetom, pripadnika nacionalnih manjina i drugih lica i društvenih grupa koje mogu biti u riziku od diskriminatornog postupanja.

Portal "mladicg.me"

Informisanje je često od ključnog značaja za participaciju, a pravo mladih na pristup informacijama o povoljnim prilikama i temama je veoma bitno. Ovim portalom se želi mladima pružiti mogućnost da se upoznaju sa svim bitnim informacijama vezanim za omladinsku politiku. Mladima je potrebno da budu kvalitetno informisani o svojim pravima i mogućnostima, kao i o programima i uslugama koje im se nude. Svrha i cilj postojanja portala je informisanje mladih iz Pljevlja, mladih u Crnoj Gori, o svim aktuelnostima sa nivoa opštine i države koje se tiču mladih i omladinske politike. Portal „mladicg.me“ biće dostupan ne samo u Pljevljima već i u čitavoj Crnoj Gori. Mladi će imati mogućnost da prate konkurse za razne stipendije, omladinsko-kulturna dešavanja u Pljevljima. Na portalu će se nalaziti i korisni linkovi, kao i Zakonski akti vezani za omladinsku politiku. Ovim portalom stvoriće se potpuno upoznavanje mladih sa informacijama koje su bitne za njih.


Ko su MLADI u Crnoj Gori ?

Ko su MLADI u Crnoj Gori ?

Prema Zakonu o mladimaCrne Gore, mladi su osobe koje imaju 15 – 30 godina starosti. Međutim, u različitim zemljama, period mladosti se različito definiše (npr. u EU period mladosti traje do navršene 35. godine, u Maleziji čak do 40. godine). Mladi su veoma važan resurs razvoja jednog društva, tako da proces planiranja politike za poboljšanje položaja mladih u našoj lokalnoj zajednici predstavlja veoma važan korak.

Portal mladicg.me

Informisanje je često od ključnog značaja za participaciju, a pravo mladih na pristup informacijama o povoljnim prilikama i temama je veoma bitno.

Ovim portalom se želi mladima pružiti mogućnost da se upoznaju sa svim bitnim informacijama vezanim za omladinsku politiku. Mladima je potrebno da budu kvalitetno informisani o svojim pravima i mogućnostima, kao i o programima i uslugama koje im se nude.

Svrha i cilj postojanja portala je informisanje mladih iz Pljevlja, mladih u Crnoj Gori, o svim aktuelnostima sa nivoa opštine i države koje se tiču mladih i omladinske politike. Portal „mladicg.me“ biće dostupan ne samo u Pljevljima već i u čitavoj Crnoj Gori. Mladi će imati mogućnost da prate konkurse za razne stipendije, omladinsko-kulturna dešavanja u Pljevljima. Na portalu će se nalaziti i korisni linkovi, kao i Zakonski akti vezani za omladinsku politiku. Ovim portalom stvoriće se potpuna informisanost mladih informacijama koje su bitne za njih.

Projekat „Portal mladicg.me“ podržan je od strane NVO "Da zaživi selo" Pljevlja, a u okviru projekta Osnaživanje rada omladinskog kluba i omladinskih organizacija kroz subgranting za realizaciju LPAM-a koje je podržalo Ministarstvo sporta Crne Gore.

Kontakt MladiCG

Portal „mladicg.me“ biće dostupan ne samo u Pljevljima već i u čitavoj Crnoj Gori. Mladi će imati mogućnost da prate konkurse za razne stipendije, omladinsko-kulturna dešavanja u Pljevljima. Na portalu će se nalaziti i korisni linkovi, kao i Zakonski akti vezani za omladinsku politiku. Ovim portalom stvoriće se potpuna informisanost mladih informacijama koje su bitne za njih.

Pošaljite nam poruku