Okupili se mladi iz Crne Gore, Srbije, Albanije i Kosova: Promovisanje i jačanje međukulturnog dijaloga

Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) u saradnji sa Institutom za evropske poslove Srbije i Aarhaus info centrom Albanije okupio je 18 učesnika iz Crne Gore, Srbije, Albanije i Kosova, koji su bili dio dvadesetodnevne studijske posjete tim držvama pod nazivom "Mladi mogu promijeniti budućnost" koja je imala za cilj promovisanje i jačanje međukulturnog dijaloga.

Učesnici su imali priliku da posjete brojne muzeje, omladinske organizacije, kao i da razgovaraju sa gradonačelnicima Bara, Vranja, Skadra i Prištine.

Svakodnevno su učili o brojnim predrasudama i stereotipima između njihovih država kao i načinima za njihovo prevazilaženje, a dio radionica su bili časovi albanskog i srpskog jezika.

Bilo je riječi i o diskriminaciji na osnovu pola, vjere, nacionalnosti kao i o problemima savremenog doba kao što su lažne vijesti sa kojima se svakodnevno susrećemo u medijima.

Ovaj projekat finansirala je Regionalna kancelarija za saradnju mladih (RYCO).


Ko su MLADI u Crnoj Gori ?

Ko su MLADI u Crnoj Gori ?

Prema Zakonu o mladimaCrne Gore, mladi su osobe koje imaju 15 – 30 godina starosti. Međutim, u različitim zemljama, period mladosti se različito definiše (npr. u EU period mladosti traje do navršene 35. godine, u Maleziji čak do 40. godine). Mladi su veoma važan resurs razvoja jednog društva, tako da proces planiranja politike za poboljšanje položaja mladih u našoj lokalnoj zajednici predstavlja veoma važan korak.

Portal mladicg.me

Informisanje je često od ključnog značaja za participaciju, a pravo mladih na pristup informacijama o povoljnim prilikama i temama je veoma bitno.

Ovim portalom se želi mladima pružiti mogućnost da se upoznaju sa svim bitnim informacijama vezanim za omladinsku politiku. Mladima je potrebno da budu kvalitetno informisani o svojim pravima i mogućnostima, kao i o programima i uslugama koje im se nude.

Svrha i cilj postojanja portala je informisanje mladih iz Pljevlja, mladih u Crnoj Gori, o svim aktuelnostima sa nivoa opštine i države koje se tiču mladih i omladinske politike. Portal „mladicg.me“ biće dostupan ne samo u Pljevljima već i u čitavoj Crnoj Gori. Mladi će imati mogućnost da prate konkurse za razne stipendije, omladinsko-kulturna dešavanja u Pljevljima. Na portalu će se nalaziti i korisni linkovi, kao i Zakonski akti vezani za omladinsku politiku. Ovim portalom stvoriće se potpuna informisanost mladih informacijama koje su bitne za njih.

Projekat „Portal mladicg.me“ podržan je od strane NVO "Da zaživi selo" Pljevlja, a u okviru projekta Osnaživanje rada omladinskog kluba i omladinskih organizacija kroz subgranting za realizaciju LPAM-a koje je podržalo Ministarstvo sporta Crne Gore.

Kontakt MladiCG

Portal „mladicg.me“ biće dostupan ne samo u Pljevljima već i u čitavoj Crnoj Gori. Mladi će imati mogućnost da prate konkurse za razne stipendije, omladinsko-kulturna dešavanja u Pljevljima. Na portalu će se nalaziti i korisni linkovi, kao i Zakonski akti vezani za omladinsku politiku. Ovim portalom stvoriće se potpuna informisanost mladih informacijama koje su bitne za njih.

Pošaljite nam poruku