POZIV ZA ZIMSKI KAMP SPORTA I ZDRAVIH STILOVA ŽIVOTA ZA MLADE(04.04.2020)

NVO “Mladiinfo Montenegro” organizuje zimski kamp sporta i zdravih stilova života, koji će se održati u Kolašinu, od 19. januara do 23. januara 2020. godine.Ukoliko volite aktivan odmor i razne aktivnosti u sklopu istog, onda je ovo idealna prilika za vas. Kamp je besplatan i otvoren je za sve zainteresovane od 15 do 30 godina.Kamp je dio projekta Ministarstva sporta “Aktivni i zdravi”, koji ima za cilj podizanje svijesti više od 2.000 mladih u sjevernoj i centralnoj regiji o sportu i zdravim stilovima života.Kamp će biti realizovan u saradnji sa nutricionistima, sportistima i trenerima, biće obuhvaćeno više sportova (fudbal, košarka, fitnes i drugi). Kamp će sadržati teorijski dio (predavanja), kao i praktični dio koji će se realizovati u školskoj sali. Sadržaj će biti upotpunjen radionicama, igrama, kao i druženjem i aktivnostima u Kolašinu. Osim školske sale, učesnici kampa će imati priliku da posjete Spa centar hotela “Bianca Resort&Spa” i to besplatno, kao i da koriste sadržaje spa centra, gdje će biti pod nadzorom trenera. Neke od aktivnosti u spa centru će biti plivanje, korišćenje teretane, kao i relaksacija u saunama ili turskim kupatilima. Obezbijeđen je smještaj, hrana, osvježenje i svi potrebni sportski rekviziti.Rok za prijavljivanje je 25. decembar 2019. godine.


Ko su MLADI u Crnoj Gori ?

Ko su MLADI u Crnoj Gori ?

Prema Zakonu o mladimaCrne Gore, mladi su osobe koje imaju 15 – 30 godina starosti. Međutim, u različitim zemljama, period mladosti se različito definiše (npr. u EU period mladosti traje do navršene 35. godine, u Maleziji čak do 40. godine). Mladi su veoma važan resurs razvoja jednog društva, tako da proces planiranja politike za poboljšanje položaja mladih u našoj lokalnoj zajednici predstavlja veoma važan korak.

Portal mladicg.me

Informisanje je često od ključnog značaja za participaciju, a pravo mladih na pristup informacijama o povoljnim prilikama i temama je veoma bitno.

Ovim portalom se želi mladima pružiti mogućnost da se upoznaju sa svim bitnim informacijama vezanim za omladinsku politiku. Mladima je potrebno da budu kvalitetno informisani o svojim pravima i mogućnostima, kao i o programima i uslugama koje im se nude.

Svrha i cilj postojanja portala je informisanje mladih iz Pljevlja, mladih u Crnoj Gori, o svim aktuelnostima sa nivoa opštine i države koje se tiču mladih i omladinske politike. Portal „mladicg.me“ biće dostupan ne samo u Pljevljima već i u čitavoj Crnoj Gori. Mladi će imati mogućnost da prate konkurse za razne stipendije, omladinsko-kulturna dešavanja u Pljevljima. Na portalu će se nalaziti i korisni linkovi, kao i Zakonski akti vezani za omladinsku politiku. Ovim portalom stvoriće se potpuna informisanost mladih informacijama koje su bitne za njih.

Projekat „Portal mladicg.me“ podržan je od strane NVO "Da zaživi selo" Pljevlja, a u okviru projekta Osnaživanje rada omladinskog kluba i omladinskih organizacija kroz subgranting za realizaciju LPAM-a koje je podržalo Ministarstvo sporta Crne Gore.

Kontakt MladiCG

Portal „mladicg.me“ biće dostupan ne samo u Pljevljima već i u čitavoj Crnoj Gori. Mladi će imati mogućnost da prate konkurse za razne stipendije, omladinsko-kulturna dešavanja u Pljevljima. Na portalu će se nalaziti i korisni linkovi, kao i Zakonski akti vezani za omladinsku politiku. Ovim portalom stvoriće se potpuna informisanost mladih informacijama koje su bitne za njih.

Pošaljite nam poruku