Počinje projekat digitalne pedagogije: Osnovci će učiti o internetu i tehnologijama

Projekat digitalne pedagogije u Osnovnoj školi “Štampar Makarije” u Podgorici počinje ubrzo, a tim povodom u srijedu, 31. oktobra biće organizovana i pres konferencija. 

U okviru ove inicijative, djeca će odabrane lekcije učiti kroz video produkciju i druge interaktivne aktivnosti koje uključuju upotrebu digitalnih medija u učionici.

Pilot inicijativa je nastala kao odgovor na podatke iz istraživanja UNICEF-a iz 2016. godine koje je pokazalo da svaki peti roditelj i svako deseto dijete u Crnoj Gori ne koriste internet.

Štaviše, svaki drugi roditelj želi da u školi djeteta dobije informacije o tome kako da mu pomogne da se digitalno i medijski opismeni

Na pres konferenciji govoriće predstavnici đačkog parlamenta Itana Vučunić i Ilija Ivanov, generalna direktorica Direktorata za predškolsko, osnovno i inkluzivno obrazovanje i vaspitanje Arijana Nikolić Vučinić, šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru Osama Kogali, generalna direktorka Telenora Crne Gore Sandra Štajner i direktorica OŠ “Štampar Makarije” Nataša Vlahović.


Ko su MLADI u Crnoj Gori ?

Ko su MLADI u Crnoj Gori ?

Prema Zakonu o mladimaCrne Gore, mladi su osobe koje imaju 15 – 30 godina starosti. Međutim, u različitim zemljama, period mladosti se različito definiše (npr. u EU period mladosti traje do navršene 35. godine, u Maleziji čak do 40. godine). Mladi su veoma važan resurs razvoja jednog društva, tako da proces planiranja politike za poboljšanje položaja mladih u našoj lokalnoj zajednici predstavlja veoma važan korak.

Portal mladicg.me

Informisanje je često od ključnog značaja za participaciju, a pravo mladih na pristup informacijama o povoljnim prilikama i temama je veoma bitno.

Ovim portalom se želi mladima pružiti mogućnost da se upoznaju sa svim bitnim informacijama vezanim za omladinsku politiku. Mladima je potrebno da budu kvalitetno informisani o svojim pravima i mogućnostima, kao i o programima i uslugama koje im se nude.

Svrha i cilj postojanja portala je informisanje mladih iz Pljevlja, mladih u Crnoj Gori, o svim aktuelnostima sa nivoa opštine i države koje se tiču mladih i omladinske politike. Portal „mladicg.me“ biće dostupan ne samo u Pljevljima već i u čitavoj Crnoj Gori. Mladi će imati mogućnost da prate konkurse za razne stipendije, omladinsko-kulturna dešavanja u Pljevljima. Na portalu će se nalaziti i korisni linkovi, kao i Zakonski akti vezani za omladinsku politiku. Ovim portalom stvoriće se potpuna informisanost mladih informacijama koje su bitne za njih.

Projekat „Portal mladicg.me“ podržan je od strane NVO "Da zaživi selo" Pljevlja, a u okviru projekta Osnaživanje rada omladinskog kluba i omladinskih organizacija kroz subgranting za realizaciju LPAM-a koje je podržalo Ministarstvo sporta Crne Gore.

Kontakt MladiCG

Portal „mladicg.me“ biće dostupan ne samo u Pljevljima već i u čitavoj Crnoj Gori. Mladi će imati mogućnost da prate konkurse za razne stipendije, omladinsko-kulturna dešavanja u Pljevljima. Na portalu će se nalaziti i korisni linkovi, kao i Zakonski akti vezani za omladinsku politiku. Ovim portalom stvoriće se potpuna informisanost mladih informacijama koje su bitne za njih.

Pošaljite nam poruku