Povodom 10 godina rada NVU “Šarenica” organizuje izložbu

NVU “Šarenica” povodom jubilarnih 10 godina rada organizuje izložbu svojih radova u holu Doma kulture. Građani će izložbu moći da pogledaju tokom vikenda, a svečano otvaranje je u subotu, 13. oktobra, u 11 sati.

NVU “Šarenica” već deset godina okuplja zainteresovane sugrađanke koje žele da nauče stare zanate ili da rade i izrađuju ukrasne odjevne predmete: tkanice, torbice, dijelove narodne nošnje, sitne suvenire sa pljevljskim i crnogorskim narodnim motivima. Na taj način pokušavaju sačuvati od zaborava starinske načine izrade, ali i da spriječe bacanje i propadanje izuzetnog prirodnog materijala: vune.

Gotova kančela vune boje prirodnim bojama da bi vuna bila postojanija i da bi predmeti duže trajali, a za osnovu se koristi pamuk. “Šarenica” povodom jubilarnih deset godina rada organizuje izložbu svojih radova u holu Doma kulture, a predsjednica Ljiljana Čepić nam je rekla da će u narednom periodu, slične izložbe organizovati svake godine.


Ko su MLADI u Crnoj Gori ?

Ko su MLADI u Crnoj Gori ?

Prema Zakonu o mladimaCrne Gore, mladi su osobe koje imaju 15 – 30 godina starosti. Međutim, u različitim zemljama, period mladosti se različito definiše (npr. u EU period mladosti traje do navršene 35. godine, u Maleziji čak do 40. godine). Mladi su veoma važan resurs razvoja jednog društva, tako da proces planiranja politike za poboljšanje položaja mladih u našoj lokalnoj zajednici predstavlja veoma važan korak.

Portal mladicg.me

Informisanje je često od ključnog značaja za participaciju, a pravo mladih na pristup informacijama o povoljnim prilikama i temama je veoma bitno.

Ovim portalom se želi mladima pružiti mogućnost da se upoznaju sa svim bitnim informacijama vezanim za omladinsku politiku. Mladima je potrebno da budu kvalitetno informisani o svojim pravima i mogućnostima, kao i o programima i uslugama koje im se nude.

Svrha i cilj postojanja portala je informisanje mladih iz Pljevlja, mladih u Crnoj Gori, o svim aktuelnostima sa nivoa opštine i države koje se tiču mladih i omladinske politike. Portal „mladicg.me“ biće dostupan ne samo u Pljevljima već i u čitavoj Crnoj Gori. Mladi će imati mogućnost da prate konkurse za razne stipendije, omladinsko-kulturna dešavanja u Pljevljima. Na portalu će se nalaziti i korisni linkovi, kao i Zakonski akti vezani za omladinsku politiku. Ovim portalom stvoriće se potpuna informisanost mladih informacijama koje su bitne za njih.

Projekat „Portal mladicg.me“ podržan je od strane NVO "Da zaživi selo" Pljevlja, a u okviru projekta Osnaživanje rada omladinskog kluba i omladinskih organizacija kroz subgranting za realizaciju LPAM-a koje je podržalo Ministarstvo sporta Crne Gore.

Kontakt MladiCG

Portal „mladicg.me“ biće dostupan ne samo u Pljevljima već i u čitavoj Crnoj Gori. Mladi će imati mogućnost da prate konkurse za razne stipendije, omladinsko-kulturna dešavanja u Pljevljima. Na portalu će se nalaziti i korisni linkovi, kao i Zakonski akti vezani za omladinsku politiku. Ovim portalom stvoriće se potpuna informisanost mladih informacijama koje su bitne za njih.

Pošaljite nam poruku