Prezentacija FLEX programa

LEX je program za učenike iz Crne Gore koji žele da besplatno provedu jednu školsku godinu u SAD, pohađajući američke srednje škole i živeći sa američkim porodicama! Stejt department Vlade SAD u potpunosti finansira FLEX program. Američki savjet je administrator programa.

Sve što vas zanima u vezi ovog popularnog programa možete saznati na prezentaciji u petak 12. oktobra, u 14 h u prostorijama Američkog ugla od bivših učesnika FLEX-a.

 Ukoliko niste u mogućnosti da dođete, evo nekoliko informacija o predstojećem testiranju.

Ako:

- ste prva ili druga godina srednje škole

- imate dobre ocjene

- ste rođeni u periodu od 1. januara 2002. i 15 jula 2004. godine

(učenici sa invaliditetom mogu biti bilo koji razred, ali moraju biti rođeni u period između 15. jula 2001. i 15. jula 2004.)

Ponesite hemijsku olovku (crnu), fotografiju formata 3x4 cm, neki dokument za identifikaciju i dođite u testing centar u Podgorici 20. 10. 2018. Gimnazija Slobodan Škerović - ul.Vaka Đurovića u periodu od 08.30 do 11.00 h.


Ko su MLADI u Crnoj Gori ?

Ko su MLADI u Crnoj Gori ?

Prema Zakonu o mladimaCrne Gore, mladi su osobe koje imaju 15 – 30 godina starosti. Međutim, u različitim zemljama, period mladosti se različito definiše (npr. u EU period mladosti traje do navršene 35. godine, u Maleziji čak do 40. godine). Mladi su veoma važan resurs razvoja jednog društva, tako da proces planiranja politike za poboljšanje položaja mladih u našoj lokalnoj zajednici predstavlja veoma važan korak.

Portal mladicg.me

Informisanje je često od ključnog značaja za participaciju, a pravo mladih na pristup informacijama o povoljnim prilikama i temama je veoma bitno.

Ovim portalom se želi mladima pružiti mogućnost da se upoznaju sa svim bitnim informacijama vezanim za omladinsku politiku. Mladima je potrebno da budu kvalitetno informisani o svojim pravima i mogućnostima, kao i o programima i uslugama koje im se nude.

Svrha i cilj postojanja portala je informisanje mladih iz Pljevlja, mladih u Crnoj Gori, o svim aktuelnostima sa nivoa opštine i države koje se tiču mladih i omladinske politike. Portal „mladicg.me“ biće dostupan ne samo u Pljevljima već i u čitavoj Crnoj Gori. Mladi će imati mogućnost da prate konkurse za razne stipendije, omladinsko-kulturna dešavanja u Pljevljima. Na portalu će se nalaziti i korisni linkovi, kao i Zakonski akti vezani za omladinsku politiku. Ovim portalom stvoriće se potpuna informisanost mladih informacijama koje su bitne za njih.

Projekat „Portal mladicg.me“ podržan je od strane NVO "Da zaživi selo" Pljevlja, a u okviru projekta Osnaživanje rada omladinskog kluba i omladinskih organizacija kroz subgranting za realizaciju LPAM-a koje je podržalo Ministarstvo sporta Crne Gore.

Kontakt MladiCG

Portal „mladicg.me“ biće dostupan ne samo u Pljevljima već i u čitavoj Crnoj Gori. Mladi će imati mogućnost da prate konkurse za razne stipendije, omladinsko-kulturna dešavanja u Pljevljima. Na portalu će se nalaziti i korisni linkovi, kao i Zakonski akti vezani za omladinsku politiku. Ovim portalom stvoriće se potpuna informisanost mladih informacijama koje su bitne za njih.

Pošaljite nam poruku