Realizovan networking day za mlade preduzetnike(01.03.2019)

U Podgorici u hotelu "Ramada" 28. februara realizovan networking day za mlade preduzetnike iz Crne Gore. Događaj je organizovan u saradnji Instituta za preduzetništvo i ekonomski razvoj (IPER) i  sa Unijom mladih preduzetnika Crne Gore (UMPCG) 

Događaj je imao za cilj  prevazilaženje ključnih barijera, kao što su nedostatak kontakata i relevantnih informacija, sa kojima se mladi preduzetnici suočavaju prilikom napuštanja obrazovnog sistema i ulaska u vode biznisa.

Događaju je prisustvovalo preko 50 mladih preduzetnika i isto toliki broj gostiju sa kojima su mladi preduzetnici izrazili želju da se upoznaju, i to predstavnici institucija od značaja za razvoj preduzetništva u Crnoj Gori, predstavnici finansijskih institucija, poslovnih asocijacija, domaćih i stranih kompanija koje posluju u Crnoj Gori.

Na samom početku događaja, prisutnima su se obratili Radosav Babić, generalni direktor Direktorata za investicije, razvoj malih i srednjih  preduzeća i upravljanje EU fondovima u Ministarstvu ekonomije Crne Gore i dr Dragana Radević, direktorica Instituta za preduzetništvo i ekonomski razvoj.

Druženje je organizovano po principu „1 na 1“, gdje su mladi preduzetnici dobili mogućnost da se u relativno kratkom vremenskom periodu susretnu i porazgovaraju sa ljudima iz državne uprave, finansijskog sektora i privrede, poslovnih asocijacija i koji su im kroz razmjenu informacija, iskustva i kontakata pružili neophodnu podršku za njihov dalji razvoj i rješavanje konkretnih problema.

 


Ko su MLADI u Crnoj Gori ?

Ko su MLADI u Crnoj Gori ?

Prema Zakonu o mladimaCrne Gore, mladi su osobe koje imaju 15 – 30 godina starosti. Međutim, u različitim zemljama, period mladosti se različito definiše (npr. u EU period mladosti traje do navršene 35. godine, u Maleziji čak do 40. godine). Mladi su veoma važan resurs razvoja jednog društva, tako da proces planiranja politike za poboljšanje položaja mladih u našoj lokalnoj zajednici predstavlja veoma važan korak.

Portal mladicg.me

Informisanje je često od ključnog značaja za participaciju, a pravo mladih na pristup informacijama o povoljnim prilikama i temama je veoma bitno.

Ovim portalom se želi mladima pružiti mogućnost da se upoznaju sa svim bitnim informacijama vezanim za omladinsku politiku. Mladima je potrebno da budu kvalitetno informisani o svojim pravima i mogućnostima, kao i o programima i uslugama koje im se nude.

Svrha i cilj postojanja portala je informisanje mladih iz Pljevlja, mladih u Crnoj Gori, o svim aktuelnostima sa nivoa opštine i države koje se tiču mladih i omladinske politike. Portal „mladicg.me“ biće dostupan ne samo u Pljevljima već i u čitavoj Crnoj Gori. Mladi će imati mogućnost da prate konkurse za razne stipendije, omladinsko-kulturna dešavanja u Pljevljima. Na portalu će se nalaziti i korisni linkovi, kao i Zakonski akti vezani za omladinsku politiku. Ovim portalom stvoriće se potpuna informisanost mladih informacijama koje su bitne za njih.

Projekat „Portal mladicg.me“ podržan je od strane NVO "Da zaživi selo" Pljevlja, a u okviru projekta Osnaživanje rada omladinskog kluba i omladinskih organizacija kroz subgranting za realizaciju LPAM-a koje je podržalo Ministarstvo sporta Crne Gore.

Kontakt MladiCG

Portal „mladicg.me“ biće dostupan ne samo u Pljevljima već i u čitavoj Crnoj Gori. Mladi će imati mogućnost da prate konkurse za razne stipendije, omladinsko-kulturna dešavanja u Pljevljima. Na portalu će se nalaziti i korisni linkovi, kao i Zakonski akti vezani za omladinsku politiku. Ovim portalom stvoriće se potpuna informisanost mladih informacijama koje su bitne za njih.

Pošaljite nam poruku