Roditelji đaka Muzičke škole traže da se škola vrati u svoje prostorije u Domu kulture – Danas sastanak roditelja(03.04.2020)

Redakciji “PV Informer-a” obratili su se pojedini roditelji čija djeca pohađaju školu za osnovno muzičko obrazovanje u Pljevljima, nezadovoljni što ni posle godinu od svečanog otvaranja Doma kulture, škola nije vraćena u svoje stare prostorije u Domu kulture. Njihovo strpljenje je pri kraju iz razloga što je Akademski centar dosta udaljen od centra grada, pa djeca moraju da pješače po neuslovnim ulicama, koje predstavljaju rizik za njihovu bezbjednost, posebno u zimskim uslovima, jer ne omogućavaju uslove za rad koji su imali u Domu kulture u kome je škola prošle godine proslavila jubilej 70 godina postojanja.

Danas u 19 časova održaće se sastanak roditelja djece iz Muzičke škole. Profesori i roditelji traže da se rad škole vrati iz Akademskog centra u Dom kulture jer su stvoreni uslovi za rad. U suprotnom će ispisati djecu iz Muzičke škole kao što je dosta njih već uradilo. Većina djece ne mogu sama da idu opasnim saobraćajnicama i roditelji ne mogu da izlaze sa posla da ih vode u školu, pogotovo zimi. Roditelji postavljaju pitanje: “Za koga smo pravili Dom kulture, ako nismo za našu djecu?! Nećemo da budu u kasarni, odnosno u privremenim prostorijama u udaljenom Akademskom centru”.

U prosjeku svako dijete mora da ide 4 puta sedmično i teško je da se sve uklopi sa školskim obavezama. Roditelji djece Muzičke škole traže od opštine Pljevlja da se konačno posle toliko vremena škola vrati u stare prostorije, koje joj oduvijek pripadaju u Domu kulture ili će škola ostati bez učenika. Roditelji više ne vjeruju višegodišnjim, stalnim obećanjima iz lokalne uprave, da su radovi pri kraju i da se Muzička škola ubrzo vraća u stare prostorije.


Ko su MLADI u Crnoj Gori ?

Ko su MLADI u Crnoj Gori ?

Prema Zakonu o mladimaCrne Gore, mladi su osobe koje imaju 15 – 30 godina starosti. Međutim, u različitim zemljama, period mladosti se različito definiše (npr. u EU period mladosti traje do navršene 35. godine, u Maleziji čak do 40. godine). Mladi su veoma važan resurs razvoja jednog društva, tako da proces planiranja politike za poboljšanje položaja mladih u našoj lokalnoj zajednici predstavlja veoma važan korak.

Portal mladicg.me

Informisanje je često od ključnog značaja za participaciju, a pravo mladih na pristup informacijama o povoljnim prilikama i temama je veoma bitno.

Ovim portalom se želi mladima pružiti mogućnost da se upoznaju sa svim bitnim informacijama vezanim za omladinsku politiku. Mladima je potrebno da budu kvalitetno informisani o svojim pravima i mogućnostima, kao i o programima i uslugama koje im se nude.

Svrha i cilj postojanja portala je informisanje mladih iz Pljevlja, mladih u Crnoj Gori, o svim aktuelnostima sa nivoa opštine i države koje se tiču mladih i omladinske politike. Portal „mladicg.me“ biće dostupan ne samo u Pljevljima već i u čitavoj Crnoj Gori. Mladi će imati mogućnost da prate konkurse za razne stipendije, omladinsko-kulturna dešavanja u Pljevljima. Na portalu će se nalaziti i korisni linkovi, kao i Zakonski akti vezani za omladinsku politiku. Ovim portalom stvoriće se potpuna informisanost mladih informacijama koje su bitne za njih.

Projekat „Portal mladicg.me“ podržan je od strane NVO "Da zaživi selo" Pljevlja, a u okviru projekta Osnaživanje rada omladinskog kluba i omladinskih organizacija kroz subgranting za realizaciju LPAM-a koje je podržalo Ministarstvo sporta Crne Gore.

Kontakt MladiCG

Portal „mladicg.me“ biće dostupan ne samo u Pljevljima već i u čitavoj Crnoj Gori. Mladi će imati mogućnost da prate konkurse za razne stipendije, omladinsko-kulturna dešavanja u Pljevljima. Na portalu će se nalaziti i korisni linkovi, kao i Zakonski akti vezani za omladinsku politiku. Ovim portalom stvoriće se potpuna informisanost mladih informacijama koje su bitne za njih.

Pošaljite nam poruku