Societe Generale banka Montenegro donirala didaktičku opremu OŠ Boško Buha(16.02.2019)

Societe Generale banka Montenegro donirala je novi set didaktičkog materijala osnovnim školama u Crnoj Gori.

Radi se o zvučnom „interaktivnom zidu“ koji je namijenjen vježbanju i lakšem usvajanju znanja djece sa smetnjama u razvoju kao i njihovih vršnjaka.

Po preporuci Ministarstva prosvete, ovo didaktičko pomagalo dobile su škole koje imaju značajniji broj učenika sa smetnjama u razvoju: Resursni centar „1.Jun“ u Podgorici, Resursni centar „ Peruta Ivanović“ Kotor, podgoričke škole OŠ „Savo Pejanović“, OŠ „21. Maj”, OŠ „Sutjeska”, OŠ „Milorad Musa Burzan”, OŠ „Vuk Karadžić”, OŠ “Maksim Gorki”, OŠ “Dr Dragiša Ivanović”, OŠ “Vladimir Nazor” , OŠ „Štampar Makarije”, OŠ „Radojica Perović”, OŠ „Vlado Milić”, OŠ “Marko Miljanov”, kao i OŠ “Vuk Karadžić” u Beranama, OŠ “Ilija Kišić “ u Herceg Novom, OŠ “Jugoslavija” u Baru, OŠ „Dušan Korać“ u Bijelom Polju, OŠ “Njegoš“ u Kotoru i OŠ “Olga Golović” u Nikšiću.

Pored pomenutih škola set didaktičkog materijala dobiće i OŠ “Boško Buha“ u Pljevljima.

Ova akcija dio je kontinuiranog projekta banke koji se već nekoliko godina realizuje u cilju poboljšanja uslova izvođenja nastave u osnovnim školama i predškolskim vaspitno obrazovnim jedinicama, saopšteno je iz banke. 

„Ako pođemo od toga da je primjena strategije inkluzivnog obrazovanja počela 1. januara 2019. godine, veliki je značaj ove donacije, imajući u vidu da je upravo opremanje škola jedan od ciljeva ove strategije. Ovom donacijom pomoći ćemo stručnim saradnicima u školama da bolje rade sa djecom i da uspjesi njihovog rada budu još veći", izjavila je povodom donacije Arijana Nikolić Vučinić u ime Ministarstva prosvjete. 


Ko su MLADI u Crnoj Gori ?

Ko su MLADI u Crnoj Gori ?

Prema Zakonu o mladimaCrne Gore, mladi su osobe koje imaju 15 – 30 godina starosti. Međutim, u različitim zemljama, period mladosti se različito definiše (npr. u EU period mladosti traje do navršene 35. godine, u Maleziji čak do 40. godine). Mladi su veoma važan resurs razvoja jednog društva, tako da proces planiranja politike za poboljšanje položaja mladih u našoj lokalnoj zajednici predstavlja veoma važan korak.

Portal mladicg.me

Informisanje je često od ključnog značaja za participaciju, a pravo mladih na pristup informacijama o povoljnim prilikama i temama je veoma bitno.

Ovim portalom se želi mladima pružiti mogućnost da se upoznaju sa svim bitnim informacijama vezanim za omladinsku politiku. Mladima je potrebno da budu kvalitetno informisani o svojim pravima i mogućnostima, kao i o programima i uslugama koje im se nude.

Svrha i cilj postojanja portala je informisanje mladih iz Pljevlja, mladih u Crnoj Gori, o svim aktuelnostima sa nivoa opštine i države koje se tiču mladih i omladinske politike. Portal „mladicg.me“ biće dostupan ne samo u Pljevljima već i u čitavoj Crnoj Gori. Mladi će imati mogućnost da prate konkurse za razne stipendije, omladinsko-kulturna dešavanja u Pljevljima. Na portalu će se nalaziti i korisni linkovi, kao i Zakonski akti vezani za omladinsku politiku. Ovim portalom stvoriće se potpuna informisanost mladih informacijama koje su bitne za njih.

Projekat „Portal mladicg.me“ podržan je od strane NVO "Da zaživi selo" Pljevlja, a u okviru projekta Osnaživanje rada omladinskog kluba i omladinskih organizacija kroz subgranting za realizaciju LPAM-a koje je podržalo Ministarstvo sporta Crne Gore.

Kontakt MladiCG

Portal „mladicg.me“ biće dostupan ne samo u Pljevljima već i u čitavoj Crnoj Gori. Mladi će imati mogućnost da prate konkurse za razne stipendije, omladinsko-kulturna dešavanja u Pljevljima. Na portalu će se nalaziti i korisni linkovi, kao i Zakonski akti vezani za omladinsku politiku. Ovim portalom stvoriće se potpuna informisanost mladih informacijama koje su bitne za njih.

Pošaljite nam poruku