Za mlade koji žele da se bave pčelarstvom po pet košnica

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja ove godine će dodijeliti po pet košnica sa pet pčelinjih rojeva sa ramovima za sve nezaposlene mlade plečare od 18 do 30 godina.

Za ovu mjeru opredijeljeno je 25.000 eura, a podrška Ministarstva iznosi 50 odsto vrijednosti košnica.

Korisnici ove podrške, koji ispunjavaju uslove poziva, dobijaju košnice, nakon što dobiju iješenje o odobrenju podrške. Oni se tako obavezuju da će se baviti pčelarstvom u narednih četiri godine.

Iz resora je navedeno da će savez organizovati obuku za mlade pčelare.

U javnom pozivu, osim uslova i kriterijuma za podršku mladim pčelarima, definisan je i način prijavljivanja. Rok za prijavljivanje na javni poziv je 22. mart.

z Ministarstva su naveli da je kroz agrobudžetski program unapređenja pčelarstva ove godine opredijeljeno je 367.000 eura, što je uvećanje za 26 odsto.

Od ove godine uvedene i su i nove linije koje se odnose na sufinansiranje troškova kupovine pčelarske opreme za selidbu pčela koja osim kontejnera podrazumijeva i podršku pri nabavci prikolica i platformi namijenjenih za transport pčelinjih društava, kao i nabavku plodišnih nastavaka (dio košnice).


Ko su MLADI u Crnoj Gori ?

Ko su MLADI u Crnoj Gori ?

Prema Zakonu o mladimaCrne Gore, mladi su osobe koje imaju 15 – 30 godina starosti. Međutim, u različitim zemljama, period mladosti se različito definiše (npr. u EU period mladosti traje do navršene 35. godine, u Maleziji čak do 40. godine). Mladi su veoma važan resurs razvoja jednog društva, tako da proces planiranja politike za poboljšanje položaja mladih u našoj lokalnoj zajednici predstavlja veoma važan korak.

Portal mladicg.me

Informisanje je često od ključnog značaja za participaciju, a pravo mladih na pristup informacijama o povoljnim prilikama i temama je veoma bitno.

Ovim portalom se želi mladima pružiti mogućnost da se upoznaju sa svim bitnim informacijama vezanim za omladinsku politiku. Mladima je potrebno da budu kvalitetno informisani o svojim pravima i mogućnostima, kao i o programima i uslugama koje im se nude.

Svrha i cilj postojanja portala je informisanje mladih iz Pljevlja, mladih u Crnoj Gori, o svim aktuelnostima sa nivoa opštine i države koje se tiču mladih i omladinske politike. Portal „mladicg.me“ biće dostupan ne samo u Pljevljima već i u čitavoj Crnoj Gori. Mladi će imati mogućnost da prate konkurse za razne stipendije, omladinsko-kulturna dešavanja u Pljevljima. Na portalu će se nalaziti i korisni linkovi, kao i Zakonski akti vezani za omladinsku politiku. Ovim portalom stvoriće se potpuna informisanost mladih informacijama koje su bitne za njih.

Projekat „Portal mladicg.me“ podržan je od strane NVO "Da zaživi selo" Pljevlja, a u okviru projekta Osnaživanje rada omladinskog kluba i omladinskih organizacija kroz subgranting za realizaciju LPAM-a koje je podržalo Ministarstvo sporta Crne Gore.

Kontakt MladiCG

Portal „mladicg.me“ biće dostupan ne samo u Pljevljima već i u čitavoj Crnoj Gori. Mladi će imati mogućnost da prate konkurse za razne stipendije, omladinsko-kulturna dešavanja u Pljevljima. Na portalu će se nalaziti i korisni linkovi, kao i Zakonski akti vezani za omladinsku politiku. Ovim portalom stvoriće se potpuna informisanost mladih informacijama koje su bitne za njih.

Pošaljite nam poruku