novo

Anketa o eko mobilnosti: bespotrebno korišćenje automobile, Pljevljaci voze vrlo stara vozila, loši infrastrukturni uslovi za bicikliste

Anketa o navikama učesnika u saobraćaju na području opštine Pljevlja je sprovedena elektronskim putem zbog poštovanja svih epidemioloških mjera propisanih od strane Nacionalnog kordinacionog tijela. Anketirano je 100 stanovnika opštine Pljevlja. Anketirani su ljudi različitihih starosnih kategorija od 15 do 65+ godina. Akcenat u anketiranju je bio na ekološkom uticaju automobila na životnu sredinu u Pljevljima kao i stepen korišćenja i mogućnosti upotrebe bicikla kao prevoznog sredstva. Sa rezultatima obrade ankete biće upoznati nadležni lokalni organi a javnost putem medija.

Anketom o navikama učesnika u saobraćaju na području opštine Pljevlja su prikupljeni stavovi stanovnika opštine Pljevlja različitih starosnih struktura od srednjoškolaca do penzionera. Anketirani su učesnici u saobraćaju kao vozači, pješaci, biciklisti ili se prevoze javnim i taksi prevozom. Djelom je anketiranje bilo ciljano jer smo htjeli da od što šireg i reprezentativnijeg uzorka dobijemo podatke.

Najviše ispitanika u saobraćaju po gradskom području Pljevalja učestvuje vozeći automobile 41%, njih 34 % smatra da to radi ravnomjerno vozeći automobile i pješači, dok većinom pješači njih 25% anketiranih.

Na pitanje koliko je star automobil sa kojim se najčešće prevoze ili voze po gradu dobijen je podatak da je to starost u rasponu od 11-15 godina njih 34%. Još starije automobile ima njih 37 %. Stariji automobili izazivaju veći umor kod vozača, manje sigurnosti na putu ali i veće zagađenje životne sredine od izduvnih gasova, curenja ulja do buke.

Pojačan intenzitet saobraćaja u centru grada kao jedan od razloga zagađenja vidi većina 52%, odgovorilo je sa možda 29% a sa tim se ne slaže 19% anketiranih.

Da se prekomjerno koriste automobili za obavljanje redovnih aktivnosti po gradu tipa plaćanja računa slaže se čak 85% anketiranih. Nepropisno parkirani automobili često zauzimaju trotoare u Pljevljima se slaže 85% anketiranih. Da nepropisno parkirani automobili zauzimaju travnjake i javne površine se slaže 64% anketiranih. Svjedoci smo svakodnevnih slika nepropisno parkiranih automobila i to u blizini prodavnica, banaka, javnih ustanova, preduzeća i slično.

Sopstveno biciklo ne posjeduje 66% anketiranih dok 60% daje odgovor da biciklo posjeduje neko od članova porodice. Najveći broj anketiranih 52% smatra da Pljevljima treba još parking mjesta za bicikla dok ne mali procenat 29% nije upoznato da Pljevlja uopšte imaju neko parking mjesto za biciklo. Anketirani koji smatraju da nisu potrebna nova mjesta za bicikliste kao razloge navode da gradsko područje nije prilagođeno i da je loša infrastruktura 55%, a nedovoljno biciklista 45%. Najčešći razlog zašto ne koriste biciklo je loša infrastruktura 48% a čak 33% se izjasnilo da je razlog navika da se po gradu kreću sa automobilom. U manjim procentima je razlog što nemaju biciklo, žive na selu, zdravstveni problem, ne znam da vozim, loši meterološki uslovi i starost.

Biciklo voze najčešće što na taj način održavaju fizičku aktivnost 70%, u manjim procentima jer tako ne zagađuju životnu sredinu i njeguju liniju, prevoze se sa njim na selu i biciklo je hrana za njihovu dušu i tijelo.

Najveći broj anketiranih 61% smatra da pješaci koriste trotoar za kretanje tamo gdje je izgrađen. Da nema dovoljno izgrađenih trotoara u Pljevljima smatra 63% anketiranih. Pješaci po mišljenju anketiranih rijetko koriste pješačke prelaze 53%. Mišljenja su podjeljena po pitanju da li vozači staju pješacima na pješačkom prelazu, rijetko i da sa 42%.

Obrada ankete je pokazala da Pljevljaci imaju naviku upotrebe automobila po gradu i kada to nije neophodno i da su svjesni toga. Takođe su svjesni da prekomjerna upotreba automobila u centru povećava zagađenje. Zagađenje dodatno povećava prilično visoka starost automobila u saobraćaju. Da bi Pljevljaci više koristili biciklo u lokalnom saobraćaju neophodno je uraditi saobraćajnu infrastrukturu i više parking mjesta za bicikla.

Kretanje pješaka u saobraćaju pravi dodatne teškoće jer često ne koriste trotoare i ne prelaze ulicu na pješačkom prelazu. Često i tamo gdje su izgrađeni trotoari pješaci šetaju ulicom uz konstataciju da je potreban i veći broj trotoara. 

Anketiranje je sprovedeno u okviru projekta pod nazivom „Eko vozači – eko mobilna sredstva“ a realizovali NVO „Da zaživi selo“ i NVO „Legalis“. Projekat je podržan od Ministarstva saobraćaja i pomorstva Crne Gore.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

%d bloggers like this: