novo

Biotehnički fakultet ostvario izvanredne rezultate na konkursu za nacionalne naučnoistraživačke projekte

Prema nedavno objavljenim rezultatima Konkursa za sufinansiranje nacionalnih naučnoistraživačkih projekata kojeg je Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja raspisalo 11. maja ove godine, Biotehnički fakultet je najuspješnija naučnoistraživačka ustanova u Crnoj Gori.

Na navedenom Konkursu istraživački timovi Biotehničkog fakulteta prijavili su ukupno sedam projekata, a na još tri projekta su učestvovali kao partnerska institucija. Od ukupno 22 najbolje rangirana projekta, koja su od strane Ministarstva prosvjete, nauka i inovacija prihvaćena za finansiranje, pet je projekata Biotehničkog fakulteta.

To su projekti:

  • Klimatske promjene: mjere adaptacije za poboljšanje kvaliteta grožđa i vina u Crnoj Gori (ADOP4GRAWI),  sa ostvarenih 38,25 poena (od maksimalnih 40) drugorangirani je, a rukovodilac projekta je doc. dr Danijela Raičević;
  • Genomska osnova diverziteta i adaptacone sposobnosti lokalnih rasa ovaca i koza (AdaptGen), ocijenjen sa 38 poena, a rukovodilac projekta je prof. dr Božidarka Marković
  • Ispitivanje fitohemijskog sastava i biološke aktivnosti plodova šumske borovnice i aronije (Abc-BioAct), ocijenjen sa 37 poena, a rukovodilac projekta je doc. dr Ana Topalović;
  • Biodiverzitet gljiva kao indikator zdravstvenog stanja šuma pod pritiskom klimatskih promjena (FunGforest), sa ostvarenih 36,18 poena, a rukovodilac projekta je dr Jelena Lazarević;
  • Primjena biofungicida u poljoprivredi i urbanim sredinama (BIOAPP),  sa ostvarenih 36 poena, a rukovodilac projekta je prof. dr Nedeljko Latinović.

Ukupno odobreni budžet za ove projekte je oko 410.000 eura.

Pored pet projekata kojima Biotehnički fakultet koordinatora i nosilac je istraživanja, na još dva odobrena projekta Biotehnički fakultet učestvuje kao partnerska instuitucija, a to su:

  • Implementacija i prominencija pametnih tehnologija bezbjednosti hrane u Crnoj Gori  kojim koordinira Fakultet za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju – UDG i
  • Biljni geni, vrste, zajednice  kojim koordinira Prirodno-matematički fakultet UCG.

U cilju jačanja naučnoistraživačkih kapaciteta u oblasti poljoprivrednih nauka, u realizaciju ovih projekata biće uključeni mladi istraživači, studenti doktorskih i master studija, obnoviće se dio laboratorijske infrastrukture, implementiraće se nove metode istraživanja i labortorijske tehnike. Važnu ulogu u realizaciji projektnih aktivnosti imaće i istraživači iz partnerskih  institucija.

Sve ovo zajedno predstavlja izuzetan uspjeh naučne zajednice Biotehničkog fakulteta koja broji 30 istraživača sa akademskim zvanjem i osam istraživača saradnika ili viših istraživača sa doktoratom. Biotehnički fakultet je još jednom potvrdio naučno-istraživačku izvrsnost koja se temelji, ne samo na broju i strukturi realizovanih projekata i projekata koji se sada ili će se uskoro realizovati, nego i na osam i po decenija dugoj tradiciji kontinuiranog bavljenja naučnoistraživačkim radom u oblasti poljoprivrede.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

%d bloggers like this: