novo

D R U G I J A V N I K O N K U R S za dodjelu 13 studentskih stipendija za školsku 2023/2024. godinu

Na osnovu člana 3 Odluke o stipendiranju studenata (“Sl. list CG – opštinski propisi”, br. 43/20) Sekretarijat za kulturu, socijalna i druga pitanja opštine Pljevlja  r a s p i s u j e

D R U G I   J A V N I   K  O  N  K  U  R  S

za dodjelu  13  studentskih stipendija za školsku 2023/2024. godinu

Sredstvima iz Budžeta opštine Pljevlja stipendiraće se najviše 13 studenata, i to: 9 studenata završne godine primijenjenih i akademskih osnovnih studija i 4 studenta primijenjenih i akademskih master studija bez obzira na obim studijskog programa.

Pravo učešća na Konkursu imaju studenti završne godine primijenjenih i akademskih osnovnih studija i studenti primijenjenih i akademskih master studija koji studiraju na prostoru bivše SFRJ, sa prebivalištem na teritoriji opštine Pljevlja, pod uslovom da su prvi put upisali semestar studijske godine, da su tokom svih prethodnih godina studija ostvarili srednju ocjenu položenih ispita najmanje 9 (devet) i da su nezaposleni.

Opština će stipendirati po jednog studenta sa različitih fakulteta koji imaju najvišu srednju ocjenu tokom studija na tom fakultetu.

Prijava na Konkurs se podnosi na obrascu koji propisuje organ lokalne uprave nadležan za poslove obrazovanja. Obrazac se može podići na šalteru Građanskog biroa opštine Pljevlja ili  preuzeti sa web sajta Opštine.

https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?gdpr=0&client=ca-pub-9890656742333607&output=html&h=320&adk=2698035435&adf=981523307&pi=t.aa~a.1467971963~i.20~rp.4&daaos=1704869795701&w=384&lmt=1704892201&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=5798589727&ad_type=text_image&format=384×320&url=https%3A%2F%2Fpvportal.me%2F2024%2F01%2Fd-r-u-g-i-j-a-v-n-i-k-o-n-k-u-r-s-za-dodjelu-13-studentskih-stipendija-za-skolsku-2023-2024-godinu%2F%3Ffbclid%3DIwAR1M_ABvLY9vPq0efeJU-_eEcb54rEco5ou2LEWboHTfBNzEY3T3zp173jA&ea=0&host=ca-host-pub-2644536267352236&fwr=1&pra=3&rh=287&rw=344&rpe=1&resp_fmts=3&sfro=1&wgl=1&fa=27&uach=WyJBbmRyb2lkIiwiMTQuMC4wIiwiIiwiU00tQTUyOEIiLCIxMjAuMC42MDk5LjEyNSIsbnVsbCwxLG51bGwsIiIsW1siTm90X0EgQnJhbmQiLCI4LjAuMC4wIl0sWyJDaHJvbWl1bSIsIjEyMC4wLjYwOTkuMTI1Il0sWyJBbmRyb2lkIFdlYlZpZXciLCIxMjAuMC42MDk5LjEyNSJdXSwwXQ..&dt=1704892198617&bpp=8&bdt=2990&idt=-M&shv=r20240108&mjsv=m202401020101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D3cd481daeaa85c33%3AT%3D1704881801%3ART%3D1704892197%3AS%3DALNI_MYBX_7ud5yvLC7AgDw4RSrYbfHYWg&gpic=UID%3D00000d3f1260bec0%3AT%3D1704881801%3ART%3D1704892197%3AS%3DALNI_MaSnxQFmbcfzfdgqIQDbmTO0mpAOg&prev_fmts=0x0%2C384x320%2C384x320%2C384x320&nras=5&correlator=4695867746245&frm=20&pv=1&ga_vid=172061749.1704881798&ga_sid=1704892197&ga_hid=1047137443&ga_fc=1&u_tz=60&u_his=1&u_h=854&u_w=384&u_ah=854&u_aw=384&u_cd=24&u_sd=2.813&dmc=4&adx=0&ady=3743&biw=384&bih=723&scr_x=0&scr_y=612&eid=44759875%2C44759926%2C31080224%2C31080262%2C31080334%2C44809003%2C95321252&oid=2&pvsid=3272555634834195&tmod=1896823913&uas=0&nvt=1&ref=https%3A%2F%2Flm.facebook.com%2F&fc=1408&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C384%2C0%2C384%2C723%2C384%2C723&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=128&bc=31&psd=W251bGwsbnVsbCxudWxsLDNd&ifi=8&uci=a!8&btvi=3&fsb=1&dtd=2485

Uz prijavni obrazac studenti dostavljaju sledeća dokumenta:

  • Fotokopiju prve strane indeksa sa osnovnim podacima ili fotografiju elektronskog indeksa,
  • Uvjerenje o položenim ispitima sa ostvarenim uspjehom tokom studija.

Dokaze o prebivalištu i nezaposlenosti, po službenoj dužnosti pribavlja organ lokalne uprave nadležan za poslove obrazovanja za potrebe Komisije.

Prijave sa dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti na šalter Građanskog biroa sa naznakom “II Konkurs za stipendiranje studenata – NE OTVARATI”, imenom i prezimenom podnosioca, ili poslati poštom na adresu: Opština Pljevlja, Sekretarijat za kulturu, socijalna i druga pitanja – Komisija za stipendiranje studenata, ul. Kralja Petra I br. 48.

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja, zaključno sa 09.02.2024. godine do 15 časova.

Informacije o svim pitanjima od značaja za učešće na Konkursu mogu se dobiti svakog radnog dana od 09,00 do 14,00 časova na telefon 068-790-509 ili putem e-maila danijela.nenadic@pljevlja.co.me

Prijavni obrazac možete preuzeti OVDJE.

S E K R E T A R K A

Sanja Đondović

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

%d bloggers like this: