novo

Dijete sa pištoljem ne zanima policiju

Uprava policije i Ministarstvo unutrašnjih poslova moraju da identifikuju roditelje koji zloupotrebljavaju djecu ili ih podstiču da čine krivična djela i prekršaje, kao što je to bio slučaj nakon predsjedničkih izbora kada je maloljetnik pucao iz pištolja.

U mišljenju zaštitnika ljudskih prava i sloboda piše da nadležni, odnosno policija i tužilaštvo, nijesu preduzeli radnje i mjere kako bi utvrdili ko je napravio video snimak na kojem se vidi maloljetnik koji ispaljuje četiri projektila iz vatrenog oružja, uz povike “Pade Milo”, ali ni ko je roditelj ili staratelj tog djeteta.

Istakli su da je maloljetnoj nepoznatoj osobi omogućeno korišćenje vatrenog oružja, što predstavlja zloupotrebu roditeljskih prava i povredu najboljeg interesa djece. Sporni snimak objavljen je na Tviteru 5. aprila ove godine, vlasnica naloga je pozvala nadležne da reaguju zbog tog događaja, a video su kasnije preuzeli i pojedini mediji.

Iz institucije Zaštitnika naglasili su da je policija od njih saznala za taj događaj i formiran je predmet, a od korisnice društvene mreže na čijem je nalogu objavljen snimak uzeli su izjavu.

“Građanka je istakla da nema saznanja o identitetu osobe koja je autor spornog snimka. Ne upuštajući se u dalje pretrage, policija je obavijestila nadležno državno tužilaštvo koje se izjasnilo da u radnjama građanke nema elemenata bića krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti. Takođe, Osnovno državno tužilaštvo nije naložilo sprovođenje drugih aktivnosti policiji”, piše u mišljenju.

U instituciji Zaštitnika tvrde da, osim uzimanja izjave od građanke, nijesu preduzete druge predistražne mjere i radnje u cilju identifikacije lica koje je snimak sačinilo i objavilo, djeteta i roditelja/staratelja, što je po njihovom mišljenju bilo potrebno.“…

Naročito imajući u vidu činjenicu da je građanka koje je preuzela i objavila snimak sa tim željela ukazati na lošu pojavu, praksu i zloupotrbe djeteta, smatrajući da će time doprinijeti da se otkrije i sankcioniše osoba koja je djetetu dozvolila upotrebu vatrenog oružja”, istakli su.

Ombudsman je konstatovao da su policija i tužilaštvo u tom slučaju trebalo da imaju proaktivniju ulogu, naročito u cilju zaštite prava i najboljeg interesa djeteta, kao i u cilju obezbjeđenja većeg stepena bezbjednosti u društvu i poštovanja zakona.

Zaštitnik je podsjetio da je Zakonom o oružju propisana nabavka, držanje, nošenje, sakupljanje i prenošenje, kao i uslovi za proizvodnju, ispitivanje i obilježavanje vatrenog oružja, popravljanje i prepravljanje, promet i prevoz oružja, pružanje usluga sportsko-rekreativnog gađanja i osposobljavanje građana za pravilnu upotrebu vatrenog oružja.“Oružje i municiju treba čuvati da nijesu dostupni licu koje nije ovlašćeno da ih posjeduje, a naročito maloljetnim licima. Takođe, zabranjeno je davati na upotrebu oružje maloljetnim licima, osim sportsko oružje licima starijim od 14 godina… Smatramo da je trebalo preduzeti sve raspoložive mjere i radnje na otkrivanju identiteta autora snimka i djeteta, kako bi se zaštitilo dijete od neodgovornog ponašanja pojedinaca i kako se ovakvi i slični slučajevi ne bi događali i djeca ne bi zloupotrebljavala”, navodi se u mišljenju.

Zamjenica zaštitnika Snežana Mijušković istakla je da je početkom maja 2023. godine, a nakon zločina u Srbiji koji je vatrenim oružjem počinilo dijete, Uprava policije pozvala građane da, bez bilo kakvih pravnih posljedica, nesmetano i dobrovoljno policiji predaju vatreno oružje, bez obzira na to da li ga posjeduju u ilegalnom ili legalnom vlasništvu i nezavisno o kojoj kategoriji je riječ.

Zaštitnik je preporučio Ministarstvu i Upravi policije i da organizuju edukativne kampanje, namijenjene djeci, o opasnosti korišćenja i rukovanja vatrenim oružjem.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

%d bloggers like this: