novo

DRUGI JAVNI KONKURS za dodjelu 16 studentskih stipendija za školsku 2022/2023. godinu

Na osnovu člana 3 Odluke o stipendiranju studenata (“Sl. list CG – opštinski propisi”, br. 43/20) Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja  r a s p i s u j e D R U G I  J A V N I  K  O  N  K  U  R  S za dodjelu 16 studentskih stipendija za školsku 2022/2023. godinu

Sredstvima iz Budžeta opštine Pljevlja stipendiraće se najviše 16 studenata, i to: 14 studenata završne godine primijenjenih i akademskih osnovnih studija i 2 studenta primijenjenih i akademskih master studija bez obzira na obim studijskog programa.

Pravo učešća na Konkursu imaju studenti završne godine primijenjenih i akademskih osnovnih studija i studenti primijenjenih i akademskih master studija koji studiraju na prostoru bivše SFRJ, sa prebivalištem na teritoriji opštine Pljevlja, pod uslovom da su prvi put upisali semestar studijske godine, da su tokom svih prethodnih godina studija ostvarili srednju ocjenu položenih ispita najmanje 9 (devet) i da su nezaposleni.

Opština će stipendirati po jednog studenta sa različitih fakulteta koji imaju najvišu srednju ocjenu tokom studija na tom fakultetu.

Prijava na Konkurs se podnosi na obrascu koji propisuje organ lokalne uprave nadležan za poslove obrazovanja. Obrazac se može podići na šalteru Građanskog biroa opštine Pljevlja ili  preuzeti sa web sajta Opštine.

Uz prijavni obrazac studenti dostavljaju sledeća dokumenta:

  • Fotokopiju prve strane indeksa sa osnovnim podacima ili fotografiju elektronskog indeksa,
  • Uvjerenje o položenim ispitima sa ostvarenim uspjehom tokom studija.

Dokaze o prebivalištu i nezaposlenosti, po službenoj dužnosti pribavlja organ lokalne uprave nadležan za poslove obrazovanja za potrebe Komisije.

Prijave sa dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti na šalter Građanskog biroa sa naznakom “Konkurs za stipendiranje studenata – NE OTVARATI”, imenom i prezimenom podnosioca, ili poslati poštom na adresu: Opština Pljevlja, Sekretarijat za društvene djelatnosti – Komisija za stipendiranje studenata, ul. Kralja Petra I br. 48.

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja, zaključno sa 17.03.2023. godine do 15 časova.

Prijavni obrazac možete preuzeti OVDJE.

Informacije o svim pitanjima od značaja za učešće na konkursu mogu se dobiti svakog radnog dana od 09,00 do 14,00 časova na telefon 069-309-340 ili putem e-maila sanja.djondovic@pljevlja.co.me

15.02.2023.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

%d bloggers like this: