novo

Inicijalni sastanak Ulysseus-a u Crnoj Gori

Univerzitet Crne Gore će 13. i 14. decembra biti domaćin inicijalnog sastanka partnerskih organizacija Evropskog univerziteta Ulysseus, čime se označava početak druge faze razvoja Ulysseus mreže koja će trajati četiri godine. Na ovom dvodnevnom sastanku, učestvovaće preko 150 predstavnika inostranih partnera i oko 30 predstavnika Univerziteta Crne Gore. Prisutni će biti i rektori partnerskih univerziteta, koji će imati specijalne sesije i sastanke, s fokusom na postizanju izuzetnog nivoa obrazovnih inicijativa i proširenju uticaja Ulysseus-a na društvo.

Podržana od strane Erasmus+ programa EU, Ulysseus mrežu čine Univerzitet u Sevilji (USE) , Univerzitet Azurne obale (UCA), Univerzitet u Đenovi (UniGe), Tehnički univerzitet Košice (TUKE), MCI Preduzetnički univerzitet, Haaga-Helia Univerzitet primijenjenih nauka (Haaga-Helia) , Univerzitet u Minsteru (WWU). Univerzitet Crne Gore postao je 2023. godine osma članica Ulysseus alijanse pokazujući na taj način svoju odličnu međunarodnu saradnju i povezanost.

Učešćem u Ulysseus-u, Univerzitet Crne Gore je otvorio nove i brojne mogućnosti unapređenja kvaliteta visokog obrazovanja putem zajedničkih, međunarodnih obrazovnih programa, dodatne mobilnosti studenata, nastavnog i pomoćnog osoblja, proširivanja ponude cjeloživotnog učenja, odnosno brojnih obuka za sve građane, aktivnosti interakcije visokog obrazovanja sa društvom, posebno sa mladima. Studentima Univerziteta Crne Gore biće omogućeno da prate djelove studijskih programa na partnerskim univerzitetima i da stiču zajedničke diplome, prepoznate u svim EU zemljama.

Jedna od važnih aktivnosti ovog transformativnog programa jeste i formiranje Inovacionog haba, za koji je konzorcijum odlučio da bude u oblasti sajber bezbjednosti i za koji očekujemo da će napraviti sinergiju s nedavno uspostavljenim Regionalnim centrom za sajber bezbjednost sa sjedištem u Crnoj Gori, forimirajući bazu za obuku stručnjaka, razvoj ekspertiza i pokretanje naučnih i inovativnih projekata.

U okviru Evropske strategije za univerzitete iz 2019. godine započeto je sprovođenje dugo pripremane aktivnosti formiranja alijansi evropskih univerziteta, sa ciljem da u kasnijoj fazi postanu jedinstveni „evropski univerziteti“. Do sada je, zahvaljujući podršci EU putem Erasmus+ programa, formirano 50 alijansi, tj. evropskih univerziteta, koji uključuju 430 visokoobrazovnih institucija širom Evrope. Trenutno su Univerzitet Crne Gore i Univerzitet u Beogradu jedine institucije van Evropske unije koje učestvuju u inicijativi.

Evropski univerziteti, pa tako i Ulysseus, formiraju se u cilju odgovora na krupne izazove današnjice i potrebe šireg društva, od evropskog do lokalnog nivoa. Radiće na jačanju kako lokalnih teritorijalnih inovacionih ekosistema, tako i šireg, digitalnog ekosistema povezujući ono što je najbolje u regijama koje učestvuju u inicijativi. Oslanja se na principe demokratskog upravljanja i karakteriše ga multikulturalnost i otvorenost nauke i inovacija ka društvu.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

%d bloggers like this: