novo

Javni konkurs Eko fonda-Mini grantovi za upravljanje otpadom

Eko-fond raspisao je Javni konkurs za dodjelu bespovratnih sredstava (subvencija) za nabavku komunalne opreme i uređaja za upravljanje otpadom. Cilj ovog javnog konkursa je dodjela bespovratnih sredstava za nabavku komunalne opreme za unaprjeđenje sistema sprovođenje mjere sprječavanja nastanka otpada i mjere odvojenog prikupljanja komunalnog otpada unutar lokalnih samouprava, a sve u cilju smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada, te povećanje stope odvojenog prikupljanja komunalnog otpada. Pravo na korišćenje sredstava Eko-fonda shodno ovom Javnom konkursu mogu ostvariti isključivo jedinice lokalne samouprave (JLS)/komunalna preduzeća- navodi se u saopštenju.

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju ovog Javnog konkursa obezbijeđena su od strane Eko-fonda u iznosu od 300.000,00 eura.

Maksimalni iznos sredstava podrške koje korisnik može ostvariti po ovom javnom konkursu je najviše 80% prihvatljivih i opravdanih troškova, sa uračunatim PDV-om, odnosno maksimalno do 34.000,00 eura po korisniku, dok preostali iznos od najmanje 20% ukupnih vrijednosti prijavljenog projekta snosi korisnik sredstava. Dodjela bespovratnih sredstava (subvencija) po ovom javnom konkursu vrši se u cilju pružanja podrške jedinicama lokalne samouprave u postizanju osnovnog cilja održavanja postojećih i povećanje zelenih površina urbanih sredina koje predstavljaju značajan faktor koji obezbijeđuje i poboljšava vizuelni izgled i kvalitet života u urbanim sredinama- navodi se u saopštenju.Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava Eko-fonda shodno ovom Javnom konkursu mogu ostvariti isključivo jedinice lokalne samouprave (JLS)/privredna društva i javne ustanove čiji je osnivač lokalna samouprava- u daljem tekstu korisnici sredstava.

– Maksimalni iznos sredstava podrške Eko-fonda koje korisnik može ostvariti po ovom Javnom konkursu je najviše 80% prihvatljivih i opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, odnosno maksimalno do 60.000,00 eura, u koji iznos mora biti uključen PDV, dok preostali iznos od najmanje 20% ukupnih troškova snosi korisnik sredstava. Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju ovog Javnog konkursa obezbjeđena od strane Eko-fonda su u iznosu od 300.000,00 eura- navodi se u saopštenju.

Dostavljanje prijava počinje danom objavljivanja Javnog konkursa.

Rok za podnošenje prijava je 60 kalendarskih dana od dana objavljivanja Javnih poziva, odnosno do 15:00h u prostorijama Eko-fonda, zaključno sa danom 12.okrobrom ove godine.

Rezultati Javnog konkursa će biti objavljeni na internet stranici Eko -fonda.

Detalji o uslovima i potrebnoj dokumentaciji za prijavu za učešće na javnim konkursuima mogu se naći na sajtu Eko-fonda-

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

%d bloggers like this: