novo

Javni konkurs za NVO – oblast Interkulturalizam 2024

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2024. godini („Službeni list CG“ br. 119/23) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br.14/18), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva ljudskih i manjinskih prava objavljuje

JAVNI KONKURS

„Interkulturalnim dijalogom i društvenom kohezijom protiv diskriminacija“ 

za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti 

Zaštita i unapređenje ljudskih i manjinskih prava-Interkulturalizam u 2024. godini

Obrazac i javni poziv možete preuzeti ovdje:

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

%d bloggers like this: