novo

Javni konkurs za NVO – oblast OSI 2024.

Na osnovu člana 32v. Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG “, br.39/11 i 37/17), a u vezi Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2024. godini (“Službeni list Crne Gore”, br. 119/23 od 28.12.2023. godine) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list Crne Gore “, br.14/18), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva ljudskih i manjinskih prava objavljuje

JAVNI KONKURS 

„Jednak pristup, jednake mogućnosti”

za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti Zaštita lica sa invaliditetom 

Obrazac i javni poziv možete preuzeti ovdje:

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

%d bloggers like this: