novo

Javni poziv za predavače/ice i trenere/ice

JAVNI POZIV ZA PREDAVAČE/ICE I TRENERE/ICE ZA REALIZACIJU PROGRAMA OBUKE ZA ZA NOVOZAPOSLENE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE

Uprava za ljudske resurse objavljuje javni poziv za predavače za realizaciju Programa obuke za sticanje znanja i vještina za rad u javnoj upravi za novozaposlene službenike i namještenike, za teme:

 • Pojam i značaj javne uprave; Upravni postupak
 • Upravljanje ljudskim resursima
 • Etika i integritet kroz transparentan rad javne uprave; Zaštita ličnih i tajnih podataka
 • Bezbjednosna kultura
 • Kancelarijsko poslovanje
 • Pojam javnih finansija
 • Poslova komunikacija
 • Upravljanje vremenom i stresom

Sadržina navedenih tema utvrđena je Programom obuke za sticanje znanja i vještina za rad u javnoj upravi za novozaposlene službenike i namještenike. (link)

Uslovi za prijavu:

 1. Visoko obrazovanje (240 ECTS, odnosno 180+60ECTS),
 2. Radno isksutvo najmanje 3 godine u oblasti teme za koju se kandidat prijavljuje,
 3. Iskustvo u realizaciji obuka.

Potrebna dokumentacija:

 1.  Dokaz o stečenom visokom obrazovanju,
 2.  Potvrda o relevantnom radnom iskustvu (koju izdaje poslodavac sa napomenom da kandidat odnosno kandidatkinja obavlja ili je obavljao/la poslove vezane za temu za koju se prijavljuje na javni poziv),
 3.  Potvrda o predavačkom anagažmanu (ugovor ili evaluacija sa obuke),
 4.  Radna biografija,
 5.  Model plana obuke za sve teme za koje se prijavljuju/obnavljaju prijavu (link),
 6.  Prijavni obrazac (link).

Kandidati/kinje koji budu ispunili kriterijume predviđene javnim pozivom, a nakon vrednovanja dokumentacije (prva faza), biće pozvani u drugu fazu selekcije – intervju, na kojem će se ocjenjivati znanje i iskustvo u oblasti, kao i trenerske vještine.

Kandidati/kinje koji/e do sada nijesu bili angažovani kao treneri/ce kod Uprave za ljudske resurse, potrebno je da pripreme PPT prezentaciju (maksimalno 15 slajdova) koju će predstaviti tokom intervjua, kao simulaciju dijela obuke za koju se prijavljuju. 

Način prijave: prijavljivanje se vrši na e-mail: obuka@hrma.me, sa naznakom: „Prijava za predavača /trenera“.

Rok za prijavu:  od 12-29. decembra 2023. godine.

Kontakt osoba: Milica Nikolić, e-mail: milica.nikolic@hrma.me .

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

%d bloggers like this: