novo

Javni poziv za predlaganje predstavnika NVO za člana/članicu Radne grupe za izradu Strategije za interkulturalizam i društvenu koheziju 2025 – 2028.godine

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tjela organa državne uprave i sprovođenju u javne rasprave u pripremi zakona i strategija (”Službeni list RCG” br. 41/1 8), Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava objavljuje.

JAVNI POZIV 

 za predlaganje predstavnika/predstavnice nevladinih organizacija za člana/članicu Radne grupe za izradu Strategije za interkulturalizam i društvenu koheziju 2025 – 2028.godine

Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava poziva nevladine organizacije da učestvuju u procesu izbora tri (3) kandidata/kandidatkinje NVO za člana/članicu Radne grupe za izradu Strategije za interkulturalizam i društvenu koheziju 2025 – 2028.godine.

Zadatak Radne grupe za izradu Strategije za interkulturalizam i društvenu koheziju 2025 – 2028.godine sa Akcionim planom (2025 – 2006), a u cilju osnaživanja integracionih procesa društva, Direktorat progresivno unapređuje bazične principe multikulturalne tolerancije i dijaloga ka širem spektru inkluzivnosti i integracije u modele interkulturalnog suživota, solidarnosti i su-odgovornosti za zajedničku budućnost. Rješenje je u stvaranju novog društvenog ugovora, koji će odrediti vrijednost i cijenu svemu, a koji je baziran na univerzalnim ljudskim pravima i odgovornostima i na univerzalnim humanističkim vrijednostima, što su osnove interkulturalizma.  

Za člana/članicu Radne grupe nevladina organizacija može da predloži samo jednog predstavnika.

Javni poziv i obrazac možete preuzeti ovdje:

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

%d bloggers like this: