Javni poziv za učešće u raspravi o tekstu Nacrta zakona o popisu poljoprivrede 2024. godine

Na osnovu člana 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, br. 41/18),

MINISTARSTVO FINANSIJA

upućuje

JAVNI POZIV

za učešće u raspravi o tekstu Nacrta zakona o popisu poljoprivrede 2024. godine građanima, stručnoj javnosti i svim drugim zainteresovanim licima da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u pripremi

Predloga zakona o popisu poljoprivrede 2024. godine, koji priprema Uprava za statistiku.

Javna rasprava će trajati 22 dana od dana objavljivanja javnog poziva (14. avgust 2023. godine – 4. septembar 2023. godine).

Nacrt zakona o popisu poljoprivrede 2024. godine će biti dostupan javnosti na internet stranici Ministarstva finansija i portalu e-uprave.

Zainteresovani subjekti svoje primjedbe, predloge i sugestije na tekst Nacrta zakona o popisu poljošprivrede 2024. godine mogu dostaviti, na Obrascu za dostavljanje predloga, sugestija i komentara, Ministarstvu finansija u pisanoj formi, na adresu: Stanka Dragojevića, broj 2, 81000 Podgorica, ili u elektronskoj formi, na e-mail: jasna.janjic@mif.gov.me.

Ministarstvo finansija će, u saradnji sa Upravom za statistiku, razmotriti sve dobijene komentare, primjedbe i sugestije i sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

U prilogu možete preuzeti:

Program javne rasprave

Nacrt zakona o popisu poljoprivrede 2024. godineIzvještaj o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa (RIA)

Obrazac za dostavljanje predloga, sugestija i komentara

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

%d bloggers like this: