novo

Javnu raspravu o Nacrtu strategije za mlade 2023 – 2027.

Ministarstvo sporta i mladih, Direktorat za mlade, održaće naredne sedmice centralnu Javnu raspravu o Nacrtu strategije za mlade 2023 – 2027., sa pratećim Akcionim planom 2023-2024. godine, kojoj će prisustvovati ministar Vasilije Lalošević, direktor Martin Lulgjuraj, kao i svi članovi radne grupe. Istraživanje o položaju mladih je pokazalo da su oni u Crnoj Gori uglavnom nezadovoljni, nemaju potrebne uslove da razvijaju sopstvene kapacitete, da se osamostaljuju i razvijaju, da doprinose i učestvuju u razvoju društva, a njihova prava i slobode nijesu u potpunosti poštovani.

Kako bi se adresirali prepoznati problemi, analizom je utvrđeno da je strateški potrebno djelovati na razvoj kvalitetnog sistema podrške pri tranziciji u odraslo doba, stvaranju uslova da mladi budu aktivni u kreiranju javne politike,unaprijediti mehanizme za evaluaciju omladinske politike, te adekvatnije i efikasnije koordinisati međuresorni doprinos poboljšanju položaja mladih.

Očekivani efekti Strategije uključuju koordinisani međuresorni doprinos poboljšanju položaja mladih kroz raznovrsne prilike za pristup tržištu rada i zapošljavanje, jednake prilike za obrazovanje i usavršavanje, smanjenje govora mržnje i diskriminacije, informisanost i uvažavanje stavova i potreba mladih iz marginalizovanih grupa. Neophodno je poboljšati percepciju budućnosti i smanjiti emigracije mladih, te stvoriti jednake i kontinuirane prilike za kulturne i sportske aktivnosti u svim opštinama, aktivno uključiti mlade u održivu poljoprivredu i zaštitu životne sredine.

Jedan od ciljeva je unaprijediti mentalno zdravlje mladih i smanjiti rizična ponašanja, te stvoriti visok nivo sigurnosti mladih i nenasilno rješavanje konflikata.

Iz Direktorata za mlade ističu da su očekivani rezultati unapređenje kvaliteta omladinskog rada i podrške mladima, motivisani omladinski radnici s potrebnim kompetencijama, dostupnost kvalitetnih programa neformalnog obrazovanja, motivacija mladih za korišćenje usluga omladinskih servisa, njihovo aktivno učešće u programima neformalnog obrazovanja, laka dostupnost informacija i podrške putem umreženih omladinskih servisa, uspješno pronalaženje validnih informacija, te postizanje digitalne i medijske pismenosti među mladima.

Kako ističu iz ovog Direktorata, potrebno je stvoriti ambijent kako bi se omogućilo aktivno učešće mladih u društvenim procesima, prepoznavanje njihovih stavova i potreba mladih pri planiranju javnih politika, aktivno volontiranje i razvijene vrijednosti empatije, solidarnosti, saradnje i brige za opšte dobro.

Javna rasprava održaće se u ponedjeljak, 31. jula, u Univerzitetsko sportsko-kulturnom centru, sa početkom u 11h.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

%d bloggers like this: