novo

Konkurs i ekološka akcija “Zajedno za IDEALNU okolinu!“

U okviru aktuelnog projekta PISA 2025 – Nauka u fokusu, Zavod za školstvo i Ispitni centar pozivaju na uključivanje u realizaciju ekološke akcije: ,,Zajedno za IDEALNU okolinu!“ Agencije za zaštitu životne sredine i brenda IDEA, u periodu od 1. septembra do 15. oktobra tekuće godine.

Planirano je da sve vaspitno-obrazovne ustanove u zemlji (predškolske ustanove, osnovne i srednje škole) sakupljaju i selektuju otpad te da isti odnesu i predaju: reciklažnim dvorištima, deponijama (Livade Podgorica, Možura Bar) ili kod registrovanih sakupljača otpada u njihovim gradovima (obično su to gradska komunalna preduzeća). Na taj način će od pomenutih subjekata dobiti potvrdu o predatim količinama otpada (prethodno izvagane količine), koju je  potrebno skenirati i dostaviti Agenciji za zaštitu životne sredine i Zavodu za školstvu, na sljedeće email adrese: bojan.basanovic@epa.gov.me i blazenka.petricevic@zzs.gov.me najkasnije do 15. oktobra.

Za učesnike akcije koji sakupe najviše otpada (PET-Plastika, Limenke, Papir-karton) biće obezbijeđene nagrade: prvo mjesto dobija igralište za djecu u vrijednosti 5.000 eura, drugo mjesto prateći mobilijar/klupe, sprave za vježbanje u vrijednosti 3.000 eura i treće mjesto dobija sadnice u vrijednosti 2.000 eura.

Glavni pokrovitelj događaja je kompanija IDEA, koja će za nagrađene učesnike projekta obezbijediti vrijedne nagrade.

Kriterijumi takmičenja su sljedeći (kako bi i škole sa malim brojem đaka imale šansu da osvoje vrijedne nagrade):

Formula a:b=c

a) ukupno sakupljena količina otpada,

b) broj đaka (ukupan broj učenika u školi,vrtiću),

c) procijenjena količina otpada po djetetu.

Nakon sprovedenog postupka biće formirana Komisija koju će činiti predstavnici Agencije, kompanije IDEA i Zavoda za školstvo – koji će izvršiti bodovanje i odrediti pobjednike akcije.

Pobjednici konkursa biće proglašeni na zajedničkoj Press konferenciji, kao i putem kanala komunikacije (medija, web portala i društvenih mreža).

Ekološka akcija Zajedno za IDEALNU okolinu! za cilj ima unapređivanje zaštite životne sredine kroz smanjenje količina generisanog otpada, selekciju, reciklažu otpada, kao i produžetak životnog vijeka postojećih deponija, podstičući ujedno i promovišući na taj način cirkularnu ekonomiju u našoj zemlji.

Pored selekcije i odvojenog sakupljanja otpada, namjera nam je u konačnom da podstaknemo djecu, njihove roditelje te vaspitače-nastavnike kao i građane na razmišljanje o recikliranju pojedinih frakcija komunalnog otpada, s obzirom da isti predstavlja resurs.

Nesumnjivo je takođe da je prevencija i pravilna selekcija otpada najvažnija karika u pravilnom upravljanju otpadom te ostvarivanju ciljeva cirkularne ekonomije, a sve u svrhu zaštite životne sredine i boljeg životnog standarda stanovništva.

Registar reciklažnih dvorišta, deponija, trgovaca otpadom možete preuzeti ovdje.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

%d bloggers like this: