novo

Konkurs za učešće u Studentskoj ljetnjoj školi CERN 2024

Na osnovu Sporazuma između Vlade Crne Gore i Evropske organizacije za nuklearna istraživanja (CERN) o naučnoj i tehničkoj saradnji u oblasti visokoenergetske fizike, potpisanog 1. oktobra 2007. godine, Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija objavljuje

K O N K U R S

za učešće u Programu Evropske organizacije za nuklearna istraživanja (CERN) za studente

„STUDENTSKA LJETNJA ŠKOLA CERN 2024“

Predmet Konkursa

Studentska ljetnja škola CERN-a održava se svake godine u trajanju od 8 do 13 nedjelja tokom jula i avgusta i obuhvata teoretsku obuku, učešće na radionicama, seminarima, izložbama kao i eksperimentalni rad.

Kao i prethodnih godina, kroz ovaj Konkurs Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija podržaće određeni broj kandidata (u odnosu na konačnu rang listu u okviru procesa nacionalne selekcije), nakon čega će CERN izvršiti finalnu selekciju i u saradnji sa Ministarstvom, finansirati kandidate sa pravom učešća na programu „Studentska ljetnja škola CERN 2024“.

Najbolji crnogorski studenti imaće priliku da se uključe u svakodnevni rad CERN-ovih velikih istraživačkih timova koji realizuju interdisciplinarna istraživanja, slušaju predavanja iz oblasti fizike čestica, inženjeringa i računarstva, posjete laboratorije i postrojenja, kao i koriste opremu kojom raspolaže ova organizacija, učestvuju na radionicama s naučnicima koji su lideri u svojim oblastima istraživanja. Više detalja o programu može se naći na sljedećem linku: : https://summerstudent.web.cern.ch/

Neophodni uslovi za apliciranje

Kandidat mora da ispunjava sljedeće uslove:

 • Da je crnogorski državljanin;
 • Da ima bečelor ili master diplomu iz oblasti fizike, inženjerskih nauka, računarskih nauka, matematike;
 • Da do sada nije učestvovao na ovoj ili sličnim školama i programima koje organizuje CERN, odnosno da u prethodnom periodu nije bio angažovan u CERN-u u periodu dužem od tri mjeseca;
 • Da odlično poznaje engleski jezik (minimum nivo B2), dok je znanje francuskog jezika poželjno.

Napomena: Ukoliko kandidat očekuje da će steći diplomu bačelora do početka programa „Studentska ljetnja škola CERN 2024“, takođe ima pravo učešća na konkursu.

Finansijski okvir

Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija i CERN pokriće troškove učešća odabranih kandidata, i to:

 • Putne troškove;
 • Troškove boravka i smještaja za vrijeme trajanja Studentske ljetnje škole (92 CHF po danu, po osobi);
 • Zdravstveno osiguranje.

Procedura prijavljivanja i selekcije kandidata

Zainteresovani kandidati dužni su da dostave:

 • Uvjerenje o crnogorskom državljanstvu (ili ovjerenu kopiju biometrijske lične karte);
 • Potvrdu o studiranju sa transkriptom ocjena;
 • CV u Europass formatu na engleskom jeziku;
 • Dva pisma preporuke na engleskom jeziku;
 • Motivaciono pismo na engleskom jeziku;
 • Transkript ocjena na engleskom jeziku; i
 • Potvrdu o znanju engleskog jezika (i francuskog jezika ukoliko posjeduje znanje istog).

Kandidat treba da se potrudi da njegova aplikacija i CV budu što detaljniji, što će olakšati angažovanje na projektnim zadacima u kasnijoj fazi.

Navedena dokumentacija podnosi se u štampanoj formi Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija najkasnije do 20. decembra 2023. godine, do 13.00h, na adresu:

Rimski trg bb

81000 Podgorica 

Sa naznakom: Za program „Studentska ljetnja škola CERN 2024“. 

Dokumentaciju je potrebno dostaviti i elektronskim putem, na e-mail adrese kontakt osoba u Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija.

Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija obrazovaće Komisiju za odabir kandidata, koja će razmotriti dostavljene prijave i utvrditi prijedlog kandidata za Ministarstvo. Nakon toga, kandidati odabrani od strane Komisije su dužni da se registruju elektronskim putem, na zvaničnoj stranici CERN-a, do 31. januara 2024. godine, i prema dobijenim instrukcijama pošalju tražene informacije. Finalni odabir kandidata izvršiće CERN.

Kontakt osobe u Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija:

Ivana Lagator

E-mail: ivana.lagator@mpni.gov.me

Lidija Vukčević

E-mail: lidija.vukcevic@mpni.gov.me 

Detaljnije informacije o Programu mogu se pronaći OVDJE.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

%d bloggers like this: