novo

Kontinuirani rast interesovanja za Arhitektonski fakultet: Trend koji ne jenjava

Interesovanje za upis na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta Crne Gore nastavlja da raste, nadmašujući broj raspoloživih mjesta, koji su često popunjeni već u prvom roku. Očekuje se da će se ovaj trend nastaviti i tokom ove godine.

Na Univerzitetu Crne Gore, koji ove godine slavi jubilarnih 50 godina rada pod sloganom FuturUM, studijski program Arhitekture osnovan je 2002. godine. Inicijalno integrisan u Građevinski fakultet, postao je samostalna organizaciona jedinica UCG četiri godine kasnije. Tokom više od dvije decenije postojanja, fakultet je iznjedrio stručnjake sposobne da samostalno ili u timovima odgovore na izazove kompleksnih urbanističkih i arhitektonskih zahtjeva modernog društva, doprinoseći oblikovanju prostora 21. vijeka.

Integrisani program Arhitektura 5+0, koji je međunarodno priznat, prilagođen je potrebama studenata, omogućavajući im da pod vođstvom profesora aktivno učestvuju na domaćim i međunarodnim događajima, salonima i konkursima iz oblasti urbanizma i arhitekture. Često, studenti ostvaruju značajne uspehe i osvajaju brojne nagrade na ovim događajima.

Pored lokalnog, Arhitektonski fakultet Univerziteta Crne Gore takođe je posvećen pripremi svojih studenata za globalno tržište, kroz internacionalizaciju, saradnju sa renomiranim međunarodnim institucijama, realizaciju međunarodnih projekata i organizaciju gostujućih predavanja poznatih imena iz svijeta arhitekture.

Kandidati za upis na Arhitektonski fakultet moraju položiti dopunski ispit koji se sastoji iz dva testa: Testa opštih znanja iz različitih oblasti kulture relevantnih za studije arhitekture i Testa razumijevanja prostornih odnosa i prostorne logike. Oba testa se ocjenjuju pojedinačno, a konačna ocjena predstavlja srednju vrijednost oba testa. Negativna ocjena u bilo kom od testova isključuje kandidata iz daljeg procesa kvalifikacije. Minimum za prolaznost je 40% tačnih odgovora u svakom dijelu ispita. Ispit se polaže u kontinuitetu tokom jednog dana i traje četiri sata.

Preporuka je da kandidati samostalno pripremaju, koristeći opšte poznatu literaturu iz oblasti istorije arhitekture, istorije umjetnosti, materijale sa prijemnih ispita prethodnih generacija i pouzdane internet izvore kako bi bili informisani o aktuelnostima u svijetu arhitekture. Sistem rangiranja kandidata definisan je Pravilnikom o uslovima, kriterijumima i postupku upisa na osnovne studije Univerziteta Crne Gore.

Fakultet ima tendenciju da pripremi buduće master inženjere arhitekture za uspješnu naučnu i profesionalnu karijeru. Nakon diplomiranja i sticanja zvanja master arhitekture, moguće je angažovati se u izradi planske i projektantske dokumentacije, na gradilištu ili u državnoj upravi, građevinskim kompanijama, agencijama za nekretnine, kao i u obrazovanju kao profesor. Takođe, moguće je nastaviti akademsku karijeru kroz upis na doktorske studije i angažovanje kao saradnik na fakultetu do sticanja akademskog zvanja. Nakon dobijanja licence odgovornog projektanta i planera, arhitekta može osnovati sopstvenu praksu ili se uključiti u različite aktivnosti vezane za arhitektonsku profesiju.

Za više informacija, kandidati se mogu pogledati Studentski informator ili posjetiti stranicu Arhitektonskog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

%d bloggers like this: