novo

Likovni konkurs na temu : „Koliko smo Eko-mobilni“

KONKURS za idejno rešenje za etno prodavnicu „Durmitor regiona“.NAGRADA: 1000,00 EURA!

U okviru projekta “Promocija tradicionalnih poljoprivrednih proizvoda Durmitor regiona”, podržanog
od strane Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore, NVO “Da zaživi selo” i NVO
“Informativni centar Pljevlja” raspisuju

JAVNI KONKURS

za dostavljanje idejnih rešenja etno-prodavnice Durmitor regiona

I

Predmet Konkursa je izrada idejnog rješenja etno-prodavnice Durmitor regiona, koji obuhvata pet opština: Pljevlja, Žabljak, Mojkovac, Plužine i Šavnik.
II

Cilj Konkursa je izrada idejnog rješenja etno-prodavnice Durmitor regiona, koja bi se ponudila lokalnim samoupravama u pet opština Durmitor regiona: Pljevlja, Žabljak, Mojkovac, Plužine i Šavnik,
Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja CG, Nacionalnoj turističkoj organizaciji, Nacionalnim parkovima i drugim relevantnim subjektima kako bi ovo idejno rešenje realizovali na prostoru Durmitor regiona sa ciljem da svi prodajni objekti u ovom regionu budu uniformni, prepoznatljivi i sa karakterističnom tradicionalnom arhitekturom.
Etno-prodavnica treba da predstavlja objekat koji podsjeća arhitektonski na tradicionalnu seosku arhitekturu durmitorskog regiona, građenu u kombinaciji kamena i drveta.
Etno-prodavnica treba da zadovolji sledeće karakteristike:
– Da arhitektonski odgovara tradicionalnoj gradnji Durmitor regiona (kombinacija drveta i kamena)
– Da joj je funkcija trgovinsko-uslužna, za izlaganje i prodaju tradicionalnih proizvoda, hrane, suvenira i drugih stvari iz Durmitor regiona

III

Pravo učešća na Konkursu imaju sva fizička i pravna lica iz države i regiona.

IV

Idejno rešenje treba da sadrži: tekstualno obrazloženje koncepta Idejnog rešenja i ostalih tehničkih pokazatelja, grafičke priloge (osnova objekta, karakteristične presjeke i aksonometrijski izgled) i po mogućnosti 3D prikaz oblikovnog rešenja.

V

Predlog idejnog rješenja mora biti potpisan šifrom u donjem desnom uglu svih listova i na CD-u.
Dokumentaciju treba dostaviti u analognoj i digitalnoj formi. Radove pod šifrom slati u zatvorenoj koverti, sa naznakom “Ne otvarati, Predlog idejnog rješenja za etno prodavnicu Durmitor regiona”.
Podatke o autoru ili autorima ili pravnom licu dostaviti u posebnoj zapečaćenoj, šifrovanoj koverti sa naznakom “Ne otvarati, Predlog idejnog rješenja za etno prodavnicu Durmitor regiona” – rješenje šifre”.

VI

Autoru usvojenog Idejnog rešenja po ovom Konkursu pripada novčana nagrada u bruto iznosu od:
1 000,00 €.

Propozicije Konkursa

1. Javni Konkurs traje od 01.10. do 02.11.2020. godine.

2. Dokumentacija Konkursa se predaje lično ili poštom u zapečaćenoj koverti na adresu:

NVO “Da zaživi selo”, ulica Vuka Karadžića br. 36, 84210-Pljevlja.

3. Neblagovremeno predatu i nepotpunu dokumentaciju Konkursa komisija neće razmatrati.

4. Predajom rada svaki učesnik prihvata propozicije Konkursa.

5. Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

6. Pristiglu dokumentaciju otvara i ocjenjuje stručna komisija, imenovana od strane NVO “Da zaživi selo”, i to: predstavnik NVO, predstavnik lokalne samouprave, predstavnik Turističke organizacije.

7. Komisija glasanjem većine članova bira najbolje rješenje.

9. Objavljivanje rezultata Konkursa će uslijediti u roku od 10 dana od dana donošenja odluke Komisije.

10. Komisija zadržava pravo da ne prihvati nijedan od pristiglih radova.

11. Kandidatu čiji je rad ocijenjen kao najbolji, na predlog Komisije mogu se sugerisati manje grafičke ispravke.

12. Potpisivanjem Ugovora NVO “Da zaživi selo” postaje vlasnik proizvedenih dobara, čime ista stiče pravo ekskluzivne materijalne eksploatacije rješenja.

13. Potpisivanjem Ugovora kandidat je saglasan sa odredbom o izvornosti djela, te da u slučaju spora sa trećim licem samostalno snosi cjelokupnu pravno-materijalnu odgovornost.

14. NVO “Da zaživi selo” je saglasna da preče pravo dorade (redizajna) idejnog rješenja zadržava odabrani kandidat. 

15. Izabrani kandidat je obavezan da NVO “Da zaživi selo” dostavi Idejno rješenje i sve njegove varijante u vektorskom obliku.

VIII

Zainteresovanim za učešće na Konkursu stoji na raspolaganju kontakt mob. tel. +38267-821-399 i         e-mail: dazaziviselo@yahoo.com .

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

%d bloggers like this: