novo

LISTA NVO KOJE NIJESU DOSTAVILE UREDNU DOKUMENTACIJU I POTPUNU PRIJAVU – LGBTI

U skadu sa članom 32g stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama (Službeni list CG“ br. 39/11 i 37/17) Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2023. godini

o b j a v lj u j e

LISTU NEVLADINIH ORGANIZACIJA KOJE NIJESU DOSTAVILE UREDNU DOKUMENTACIJU I POTPUNU PRIJAVU PO JAVNOM KONKURSU broj: 01-056/23 -622/4 pod nazivom „Recimo NE diskriminaciji LGBTI osoba”

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

%d bloggers like this: