novo

Lista NVO koje nijesu dostavile urednu i potpunu dokumentaciju

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama po Javnom konkursu za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija za oblast saobraćaja, sigurnost i bezbjednost u saobraćaju za 2023. godinu (u daljem tekstu: Komisija), obrazovana Rješenjem Ministarstva kapitalnih investicija, objavila je 17. jula 2023. godine Javni konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za oblast saobraćaja, sigurnost i bezbjednost u saobraćaju za 2023. godinu, broj 01-056/23-7631/1. Prijave je bilo moguće podnijeti na arhivu ministarstva ili putem pošte, u periodu od 30 dana od dana objavljivanja konkursa – zaključno sa 17. avgustom 2023. godine do 15h.

U navedenom periodu, na adresu ministarstva upućena je 41 prijava.

Komisija je bila dužna da, shodno odredbama člana 32g Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list Crne Gore“ br. 39/11 i 37/17), u roku od 15 dana od dana završetka Javnog konkursa, objavi na internet stranici ministarstva i portalu e-uprave Listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, odnosno dokumentaciju.

U nastavku ovog Obavještenja nalazi se Lista nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, odnosno dokumentaciju, broj 01-056/23-9192/2 od 29. avgusta 2023. godine.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

%d bloggers like this: