novo

Lista NVO koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, odnosno dokumentaciju

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama po Javnom konkursu za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija za oblasti zaštite životne sredine u saobraćaju za 2023. godinu (u daljem tekstu: Komisija), obrazovana Rješenjem Ministarstva kapitalnih investicija, objavila je 01. avgusta 2023. godine Javni konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za oblasti zaštite životne sredine u saobraćaju za 2023. godinu broj: 01-056/23-8051/1.

Prijave je bilo moguće podnijeti na arhivu ministarstva ili putem pošte, u periodu od 30 dana od dana objavljivanja konkursa – zaključno sa 30. avgustom 2023. godine do 15h.

U navedenom periodu, na adresu ministarstva upućena je 24 prijava.

Komisija je bila dužna da, shodno odredbama člana 32g Zakona o nevladinim organizacijama („Sl. list Crne Gore“ br. 39/11 i 37/17), u roku od 15 dana od dana završetka Javnog konkursa, objavi na internet stranici ministarstva i portalu e-uprave Listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, odnosno dokumentaciju.

U prilogu ovog Obavještenja nalazi se Lista nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, odnosno dokumentaciju, broj: 01-056/23-8051/2 od 01. avgusta 2023.  godine.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

%d bloggers like this: