Lista predloženih kandidata predstavnika/ca NVO za člana/icu u radnom tijelu

Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), Ministarstvo rada i socijalnog staranja, donosi

LISTU PREDLOŽENIH KANDIDATA PREDSTAVNIKA/PREDSTAVNICA NVO ZA ČLANA/ČLANICU U RADNOM TIJELU ZA IZRADU PRIRUČNIKA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA LICA KOJA SE BAVE POSLOVIMA ZAŠTITE I ZDRAVLJA NA RADU

Na osnovu javnog poziva Ministarstva rada i socijalnog staranja za predlaganje predstavnika nevladinih organizacija u radnom tijelu za izradu Priručnika za polaganje stručnog ispita za lica koja se bave poslovima zaštite i zdravlja na radu, od 20.06.2023. godine, u skladu sa utvrđenim kriterijumima dostavljeni su predlozi za izbor:

  • Dr sci Zdenko Janković

predloženog od strane NVO Udruženje zaštite na radu Crne Gore.

Predlozi predstavnika NVO dostavljeni su blagovremeno.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju nevladine organizacije koja je dostavila predlog predstavnika, utvrđeno je da su ispunjeni svi propisani uslovi iz čl. 4 i 5 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

%d bloggers like this: