novo

Mašinski fakultet partner na Erasmus + projektu DERHE

Mašinski fakultet Univerziteta Crne Gore će učestvovati u implementaciji još jednog Erasmus+ projekta, čiji je naziv Digital Education Readiness in the field of Higher Education i akronim DERHE.

Opšti cilj projekta je da se doprinese razvoju digitalnog obrazovanja u oblasti visokog obrazovanja na Zapadnom Balkanu kako bi se osnažila veza sa privrednim sektorom jer su istraživanja pokazala da postoji jaz između potreba preduzeća i praktičnih znanja studenata.

Projektom su definisani i sljedeći posebni ciljevi:

SO1: Jačanje kapaciteta partnerskih institucija visokog obrazovanja u cilju efikasnog umrežavanja i transfera znanja u vezi sa novom industrijskom paradigmom, digitalizacijom i mekim vještinama

SO2: Povećanje zapošljivosti studenata kroz razvoj njihovih sposobnosti i vještina i kreiranje atraktivnijih kurseva za studente, svršene studente i preduzetnike

SO3: Poboljšanje konkurentnosti preduzeća

SO4: Poboljšanje komunikacije između institucija visokog obrazovanja i preduzeća

Na osnovu anketa privrednih komora zemalja Zapadnog Balkana, identifikovane su potrebe na tržištu rada, za obukama u sljedećim oblastima: Digitalizacija; Industrija 4.0 i 5.0; LEAN metodologija; Energetska efikasnosti; Upravljanje otpadom u poslovnim subjektima i održivost; Upravljanje projektima. Kursevi, kreirani ili adaptirani kroz projekat, će biti namijenjeni kako studentima tako i svršenim studentima i preduzetnicima. U nastavi će se koristiti nova znanja i inovativni pristupi i tehnologije poput primjene “ozbiljnih igara”, virtuelne stvarnosti (VR) i proširene stvarnosti (AR).

Projekat će se realizovati na bazi medjunarodnog partnerstva sa institucijama visokog obrazovanja iz država članica EU (Slovenija i Belgija) i zemalja Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora). Partneri na projektu će biti i privredne komore zemalja Zapadnog Balkana, sa ciljem povezivanja visokoškolskih ustanova sa preduzećima i pružanja informacija o potrebama preduzeća.

Koordinator projekta je Univerzitet u Ljubljani.

Ukupni budžet projekta je 777.526 dok je za Univerzitet Crne Gore/Mašinski fakultet opredijeljeno je 92.327 EUR.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

%d bloggers like this: