novo

Ministarstvo na vrijeme da obavijesti javnost o besplatnim udžbenicima i početku školske godine

Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore apelovala je na Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta da u što kraćem roku informiše javnost na koji način će se ostvarivati pravo na besplatne udžbenike za osnovce kao i o početku školske godine.

Kako navode, u dopisu koji je u ponedjeljak 02. avgusta upućen ministarki prosvjete, nauke, kulture i sporta Vesni Bratić, podsjećaju da je Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju nakon usvojenih Izmjena i dopuna Zakona o osnovom obrazovanju i vaspitanju (“Sl. list CG”, br. 059/21), u članu 2b propisano da pravo na besplatne udžbenike za osnovnu školu, na teret budžeta države, ima svaki učenik, te da bliže uslove, pravila i postupak nabavke i dodjele, kao i način korišćenja prava iz stava 1 ovog člana utvrđuje organ državne uprave nadležan za poslove prosvjete uz saglasnost Vlade.

“Imajući u vidu navedeno te činjenicu da se zakon primjenjuje od školske 2021/2022 godine, za koju je blagovremeno objavljen Školski kalendar, kao i da se roditelji interesuju u vezi ovim pitanjem, potrebno je da u što kraćem roku informišete djecu, njihove roditelje i cjelokupnu javnost na koji način će se ovo pravo ostvarivati”, kaže se u apelu institucije Zaštitnika.

Takođe, pozvali su Ministarstvo, da imajući u vidu cjelokupnu situaciju, posebnu pažnju posveti načinu organizacije početka školske godine.

“I s tim u vezi, blagovrememo infromiše djecu i roditelje kako bi se omogućio kvalitetan početak školske 2021/2022 godine”, zaključuje se u dopisu.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

%d bloggers like this: