novo

Ministarstvo objavilo listu projekata koje finansira

Ministarstvo rada i socijalnog staranja odobrilo je ukupno 442.274,58 eura za finansiranje projekata za ovu godinu u oblasti zaštite osoba sa invaliditetom.

Kako se navodi u dokumentu na sajtu Vlade, najviše sredstava, 32.000 eura odvojeno je za realizaciju projekta “Saradnjom do razvoja inovativnih servisa podrške za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju”, nevladine organizacije Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa – Podgorica”.

Isto toliko novca, odobreno je za realizaciju projekta “Podrška integraciji djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju u sve sfere društvene zajednice” koju je uradila NVO “Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju” iz Podgorice.

Nešto manja suma novca, 31. 908, 56 data je NVO “Identitet” iz Podgorice kako bi uradili projekat “Djeci bez izuzetka”.

Za projekat „Unapređenje vaninstitucionalnog oblika podrške pružanjem licencirane usluge pomoć u kući za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i LSI do 27 godina života” odvojena je suma od 31.660,98 eura.

Taj projekt uradila je NVO “Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju” iz Podgorice.

“Odobrava se raspodjela finansijskih sredstava u iznosu od 31.975,76 eura za realizaciju projekta ‘Samostalnost=jednakost” prioritet I, NVO Udruženje roditelja, djece i omladine sa smetnjama u razvoju „Pružite nam šansu Crne Gore” – Podgorica”, piše u dokumentu.

NVO Udruženje roditelja djece i mladih sa smetnjama u razvoju “Puževa kućica” iz Budve, za projekat “Integracija djece i mladih sa smetnjama u razvoju na Sjeveru i Jugu Crne Gore”, dobila je 21.387,20 eura.

NVO iz Bara “Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj”, dobila je 23.536 eura za projekat “Podrška unapređenju kvaliteta života OSI”“Odobrava se raspodjela finansijskih sredstava u iznosu od 23.760 eura za realizaciju projekta ‘Zajedno za život bez barijere” prioritet III, NVO „Glasnici nade” iz Berana” , piše u dokumentu na sajtu Vlade.

Iznos od 29.275,20 eura odobren je za realizaciju projekta “Ravnopravno učešće OSI u društvu” koji je sačinila NVO Udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama Crne Gore “Rastimo zajedno” iz Danilovgrada.

Za NVO iz Podgorice “Ekvivalent”, dato je 23.800 eura za realizaciju projekta „Podrška u pristupu uslugama socijalne i dječje zaštite za lica sa invaliditetom”.

Iznos od 27.914,88 eura dat je za realizaciju projekta “Poboljšanje položaja djece i mladih Bara i Berana u socijalnoj i dječjoj zaštiti” koji je uradila NVO “Društvo roditelja djece sa posebnim potrebama”.

Suma od 24.412 eura izdvojena je za NVO “Udruženje fizioterapeuta za pomoć djeci i omladini sa smetnjama u razvoju”, kako bi uradili projekat “Fizioterapeutskom podrškom do poboljšanja kvaliteta života lica sa tjelesnim invaliditetom”.

Za NVO “Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju “Zračak nade” iz Pljevalja dato je 30.565,25 eura kako bi realizovali projekat “Pružanje licenciranih usluga podrške za život u zajednici djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom u Pljevljima”.

“Odobrava se raspodjela finansijskih sredstava u iznosu od 27.508,00 eura za realizaciju projekta ‘Pomoć u kući za starija lica sa invaliditetom’ za NVO ,Crnogorski bezbjednosni forum – Danilovgrad.

Odobrava se raspodjela finansijskih sredstava u iznosu od 22.040 eura za realizaciju projekta „Svjesno i zajedno na unapređenje pružanja socijalnih usluga za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju Opštine Ulcinj i Rožaje” za NVO “Udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju” i ,,Pravo na život”, precizirano je u dokumentu.

Odobrena je i raspodjela finansijskih sredstava u iznosu od 28.530,75 eura za realizaciju projekta “Uspostavljanje i razvoj usluga za samostalnost i produktivan život LSI” koji radi NVO “Udruženje paraplegičara Bijelo Polje i Mojkovac”.

Ukupan iznos sredstava koja su opredijeljena konkursom je 442.274,58 eura.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

%d bloggers like this: