novo

MSCA otvara poziv od 96,6 miliona eura za sufinansiranje doktorskih i postdoktorskih programa

MSCA COFUND akcija daje organizacijama jedinstvenu priliku da privuku talente kroz sopstvene programe doktorskih i postdoktorskih stipendija.

Poziv Marija Sklodovska Kiri Akcija za sufinansiranje regionalnih, nacionalnih i međunarodnih programa (COFUND) 2023 otvoren je od danas. Rok za podnošenje predloga je 8. februar 2024. godine.

U okviru ovog poziva, Evropska komisija će dodijeliti 96,6 miliona eura za podršku regionalnim, nacionalnim i međunarodnim programima obuke i razvoja karijere.

COFUND obezbjeđuje finansiranje institucionalnih, regionalnih, nacionalnih ili međunarodnih programa za obuku, razvoj karijere i mobilnost, kroz mehanizme sufinansiranja. Šema širi najbolje prakse MSCA promovišući visoke standarde i odlične uslove rada i zapošljavanja.

COFUND projekti mogu biti u obliku: 

 1. Doktorskih programa:
  • Koji doktorskim kandidatima nude aktivnosti istraživačke obuke za razvoj i proširenje njihovih vještina i struke;
  • Što dovodi do sticanja doktorske diplome;
 2. Postdoktorskih programa:
  • Koji podrazumijevaju finansiranje individualne napredne istraživačke obuke i stipendije za razvoj karijere za postdoktorske istraživače.

Predloženi programi mogu da pokriju bilo koje istraživačke discipline (pristup „odozdo prema gore“), ali se takođe mogu fokusirati na specifične discipline, posebno kada su zasnovani na nacionalnim ili regionalnim strategijama istraživanja i inovacija za pametnu specijalizaciju (S3 strategije). Sinergije finansiranja sa fondovima kohezione politike i Instrumentom za oporavak i otpornost (RRF) se snažno podržavaju.

Na poziv se mogu prijaviti organizacije iz država članica EU ili iz zemalja pridruženih programu Horizont Evropa. Takođe, u projekat se mogu uključiti i drugi partneri, u svojstvu institucije domaćina za obuku istraživača, kao npr: vladini subjekti, regionalne vlasti, agencije za finansiranje, univerziteti, istraživačke organizacije i preduzeća. Organizacije sa sjedištem van ovih zemalja mogu se angažovati u COFUND projektima kao pridruženi partneri, u svojstvu institucije domaćina, za obuku doktorskih i postdoktorskih istraživača.

COFUND širi najbolje prakse MSCA promovišući visoke standarde i odlične uslove rada i zapošljavanja, održivu obuku i međunarodnu, interdisciplinarnu i međusektorsku mobilnost, tako što:

 • daje mogućnost obuke za istraživače i inovatore u akademskim krugovima i šire;
 • stvara okolnosti za širenje mreže i dijeljenje znanja, kako bi se sprovela najsavremenija istraživanja;
 • pruža nova znanja, vještine, perspektive razvoja karijere i postiče zapošljivost;
 • stimuliše kreativnost i preduzetništvo.

Ovi programi će takođe omogućiti organizacijama da privuku međunarodne talente i povećaju svoju atraktivnost, svoje istraživačke i inovativne kapacitete i svoj doprinos lokalnim, regionalnim i/ili nacionalnim socio-ekonomskim ekosistemima.

Programi koji se finansiraju moraće da uzmu u obzir važne aspekte kao što su:

 • Otvorena nauka;
 • Komunikacija;
 • Angažovanje zajednice;
 • Preduzetništvo;
 • Rodna ravnopravnost;
 • Etika;
 • Visokokvalitetno mentorstvo.

Indikvativni vremenski okvir:

 • oktobar 2023: otvaranje poziva za podnošenje predloga;
 • februar 2024: rok za slanje predloga;
 • jun-jul 2024: obavještenje kandidata o rezultatima poziva;
 • jul-septembar 2024: potpisivanje ugovora o grantu za uspješne projekte;
 • oktobar 2024: počinju prvi projekti koje finansira EU.

Za više informacija o pozivu, možete kontaktirati:

Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja:
mr Martina Lukić, nacionalna kontakt osoba za Marija Sklodovska Kiri akcije
Tel: 020/405-334, e-mail: martina.lukic@mntr.gov.me  

Univerzitet Crne Gore:
mr Filip Petrović, nacionalna kontakt osoba za Marija Sklodovska Kiri akcije
Tel: 020/414 209, e-mail: fpetrovic@ucg.ac.me

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

%d bloggers like this: