novo

Na dječjem igralištu prekomjerne količine olova, arsena, cinka i bora

U zemljištu sa dječjeg igrališta u Skerlićevoj ulici u Pljevljima pronađeni su olovo, arsen, cink i bor koji premašuju maksimalno dozvoljene koncentracije, a utvrđeno je i prisustvo hemikalije heksahlorobenzena (HBC), čija je koncentracija 0,0042 mg/kg, što se smatra istorijskim zagađenjem jer se radi o perzistentnom organskom jedinjenju koje ima dug period poluraspada. To je pokazao monitoring zemljišta na dječjim igralištima koji je u toku prošle godine sprovela Agencija za zaštitu životne sredine.

U informaciji o stanju životne sredine za prošlu godinu, navodi se da je arsen koji je pronađen na dječjem igralištu u potpunosti vezan u silikatnoj frakciji zemljišta, dok su olovo i cink vezani za silikate i okside, što u oba slučaja, kako konstatuju u Agenciji, ukazuje da su ovi hemijski elementi prirodnog porijekla.

– Sadržaj policikličnih aromatičnih ugljovodonika (PAH) pokazuju povećan sadržaj u odnosu na normiranu vrijednost datu pravilnikom. PAH-ovi su glavni indikatori uticaja saobraćaja na zagađenje u urbanim sredinama, shodno tome, njihov povećan sadržaj se pripisuje blizini parkinga i saobraćajnica, kao i drugih izvora nepotpunog sagorijevanja. POPs hemikalije su ispod granica detekcije, izuzev heksahlorobenzena (HBC), čija je koncentracija 0.0042 mg/kg, što se smatra istorijskim zagađenjem jer se radi o perzistentnom organskom jedinjenju koje ima dug period poluraspada – navodi se u dokumentu Agencije.

Na području opštine Pljevlja lani su uzorkovana i zemljišta s poljoprivrednih zemljišta u blizini jalovišta Termoelektrane (TE) Pljevlja i Graca i s lokacije Komini. Analize zemljišta s lokacije jalovišta i Komina pokazale su da je sadržaj svih parametara u okvirima propisanih vrijednosti. Analizom zemljišta uzorkovanog na lokaciji Gradac, odstupanja od propisanih koncentracija evidentirana su u sadržaju kadmijuma, olova, arsena, bakra, cinka i bora. Povećan sadržaj tih parametara, kako se navodi, najvećim dijelom je povezan sa geohemijskim sastavom zemljišta tog područja, dok je povećanje sadržaja kadmijuma povezano sa snažnim antropogenim uticajem.

– Zbog specifičnog sastava na lokaciji Gradac i njegove okoline zaključuje se da je povećan sadržaj olova i cinka uslovljen eksploatacijom istih iz rudnika koji se nalazi u neposrednoj blizini, kao i arsena i bakra (koji predstavljaju prirodnu nečistoću rude olova i cinka) – navodi se u informaciji.

Monitoring Agencije obuhvatio je i nikšićko naselje Rubeža i pljevaljsko Komini, u svrhu praćenja potencijalnog zagađenja zemljišta usled emisija iz industrijskih tehnoloških procesa, odnosno sagorijevanja fosilnih goriva u industriji, individualnim i lokalnim ložištima. U zemljištu uzorkovanom u naselju Rubeža, evidentiran je povećan sadržaj kadmijuma.– Rezultati analize uzoraka zemljišta na sadržaj toksičnih i kancerogenih organskih materija pokazuju da je samo na lokaciji Rubeža u opštini Nikšić povećan sadržaj policikličnih aromatskih ugljovodonika i PCB, dok je na lokaciji dječjeg igrališta u Skerlićevoj ulici u opštini Pljevlja povećan sadržaj policikličnih aromatskih ugljovodonika u odnosu na normiranu vrijednost datu pravilnikom – konstatovano je u informaciji, gdje se navodi da u Kominima nije evidentirano nijedno prekoračenje propisanih vrijednosti za sadržaj analiziranih polutanata.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

%d bloggers like this: