novo

Objavljen poziv za ICGEB istraživačke grantove za 2024. godinu

Centar za genetski inženjering i biotehnologiju (ICGEB) objavio je novi poziv za istraživačke grantove za tekuću 2024. godinu.

Program ima za cilj da podrži kolaborativna istraživanja u okviru zemalja članica ICGEB-a, promoviše usavršavanje mladih naučnika i da olakša kreiranje adekvatnog istraživačkog prostora. Program pruža podršku istraživačkim projektima u oblastima fundamentalnih nauka, zdravlja ljudi, zdravlja životinja, industrijske i poljoprivredne biotehnologije kao i biološke energije.

ICGEB istraživački grantovi finansiraju se kroz Kolaborativni istraživački program (Collaborative Research Programme – CRP) koji pruža podršku projektima koji rješavaju originalne naučne probleme od posebnog značaja za zemlju domaćina ali i od regionalnog značaja.

Maksimalno trajanje projekata je 36 mjeseci. Maksimalni godišnji doprinos ICGEB-a je 25.000 €.

Sredstva se mogu koristiti samo za one troškove koji se direktno odnose na projekat: kupovinu potrošnog materijala, naučne literature, osnovne laboratorijske opreme kao i troškove putovanja i obuka.

Napomena: Plate vodećih istraživača kao i infrastrukturna podrška (npr. administrativniiI režijski troškovi institucije, iznajmljivanje i održavanje kapitalne opreme, zgrada itd.) nijesu dozvoljeni te stoga ne mogu biti finansirani.

ICGEB zemlja članica može da kandiduje 3 standardna istraživačka projekta i 2 dodatna projekta Early Career Raturn Grants. Vodeći istraživač podnosi kompletnu prijavu elektronski, putem internet stranice https://www.icgeb.org/activities/grants/) najkasnije do 30. aprila 2024. Kopiju kompletne prijavne dokumentacije procijeniće Nacionalna kontakt osoba za saradnju sa ICGEB-om koja na nacionalnom nivou treba da odobri i dalje kandiduje dostavljene prijave.

Aplikanti treba da budu zaposleni na univerzitetu ili istraživačkoj ustanovi. Aktivna saradnja sa ICGEB istraživačkim grupama je poželjna ali nije obavezna. Posebna pažnja će biti usmjerena na projekte koji adresiraju pitanja od interesa za posebne geografske regije i one grupe koje prezentuju saradnju sa više od jedne zemlje.

Early Career Raturn Grants su namijenjeni za finansiranje mladih istraživača sa izvanrednim iskustvom koji su proveli najmanje dvije godine u inostranstvu i nedavno se vratili u zemlju (članicu ICGEB-a) kako bi osnovali nezavisne laboratorije. Ovi istraživači u vrijeme prijave ne bi trebalo da imaju više od 40 godina i trebalo bi da su se vratili u svoju zemlju ne preko 2 godine prije podnošenja aplikacije.

Detaljne informacije za što uspješniju pripremu projektnih prijedloga mogu se pronaći na linkovima:

– Kako napisati ICGEB grant prijedlog projekta:

– Odgovori na najčešće postavljana pitanja:

Vodič sa opštim informacijama i uslovima za apliciranje možete preuzeti ovdje. 

Nacionalna kontakt osoba za saradnju Crne Gore sa ICGEB-om (ICGEB Liaison Officer):

dr Jelena Zindović

Biotehnički fakultet (Univerzitet Crne Gore)

e-mail: jelenazindovic@yahoo.com 

tel: 020/268-716

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

%d bloggers like this: