novo

ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA/PROGRAMA NVO – OBLAST ZAŠTITA PRAVA ROMA/ROMKINJA I EGIPĆANA/EGIPĆANKI U 2023.

Na osnovu člana 32ž  Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.039/11 I 037/17) i Uredbe o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa (“Službeni list Crne Gore”, br. 013/18), a u vezi sa Javnim konkursom broj 01-056/23-624/6  od 27. juna 2023. godine pod nazivom „Stvarajmo uslove za punu inkluziju Roma i Egipćana u crnogorskom društvu“ u 2023. godini, Komisija za  raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava, zaštita prava Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki u 2023. godini, Ministarstva ljudskih i manjinskih prava (u daljem tekstu: Komisija), dana 24.10.2023. godine    d o n o s i

ODLUKU 

O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA/PROGRAMA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U OBLASTI ZAŠTITA I PROMOVISANJE LJUDSKIH I MANJINSKIH PRAVA, ZAŠTITA PRAVA ROMA/ROMKINJA I EGIPĆANA/EGIPĆANKI U 2023.GODINI

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

%d bloggers like this: