novo

Održan dvodnevni trening za pružanje savjetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga

JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i lica sa invaliditetom Pljevlja organizovao je dvodnevni trening za pružanje savjetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga.

Tokom prvog dana treninga učesnicima je predstavljena struktura usluge, kao i način na koji se korisnik može osnažiti za prihvatanje promjene i pružiti mu se podrška u psihosocijalnom razvoju i očuvanju potencijala, u unapređenju kvaliteta odnosa sa porodicom, grupom i drugim licima važnim za korisnika.

Drugi dan treninga, usled uvođenja epidemioloških mjera, realizovao se putem Zoom aplikacije. Poseban akcenat je stavljen na razvoj vještina za prepoznavanje i rješavanje problema, razvoj komunikacionih vještina, razvoj vještina samozaštite i donošenja odluka i preuzimanje lične odgovornosti. Takođe, pojašnjen je način vođenja dokumentacije u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za pružanje i korišćenje, normativima i minimalnim standardima savjetodavno- terapijskih i socijalno- edukativnih usluga.

Treningu je prisustvovalo 15 učesnika kojima su treneri sa višegodišnjim iskustvom u ovoj oblasti prenijeli svoja znanja i iskustva u dosadašnjem  radu.Cilj treninga je bio poboljšanje znanja i vještina zaposlenih u Dnevnom centru Pljevlja i NVU „Zračak nade“ kako bi se usluga iz domena savjetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga pružala korisnicima na adekvatan način.

Trening se organizovao u okviru projekta “Razvoj i pružanje licenciranih usluga socijalne i dječije zaštite za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom starija od 27 godina u Pljevljima” koji realizuje Dnevni centar Pljevlja a partner na projektu je NVU „Zračak nade“.

Projekat se finansira u okviru Programa Evropske unije i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu koji ko-finansiraju Evropska unija i Vlada Crne Gore. Projekat su podržali i Ministarstvo javne uprave i Opština Pljevlja.

Opšti cilj projekta je poboljšanje socijalne inkluzije i unapređenje sistema socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori sa posebnim naglaskom na sjever Crne Gore u skladu sa potrebama djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom.

Specifični ciljevi projekta suobezbjeđivanje uslova za adekvatan pristup uslugama socijalne i dječje zaštite na lokalnom nivou djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom kroz jačanje međusektorske saradnje, obezbjeđivanje prostornih uslova, razvoj ljudskih kapaciteta za licenciranje i pružanje usluga dnevnog boravka za osobe sa invaliditetom starije od 27 godina i savjetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

%d bloggers like this: