novo

Organizovana TAIEX studijska posjeta Hrvatskoj u oblasti pesticida

Za predstavnike Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove – Sektora za fitosanitarne poslove, u organizaciji TAIEX programa Evropske komisije, organizovana je studijska posjeta Hrvatskoj – Ministarstvu poljoprivrede, Upravi za kvalitet hrane i fitosanitarne politike u Zagrebu, na temu rezidua sredstava za zaštitu bilja.

Brojnim prezentacijama i praktičnim obukama hrvatski eksperti prenijeli su crnogorskim kolegama iskustva u pripremi programa monitoringa i postregistracijske kontrole sredstava za zaštitu bilja, monitoringa rezidua pesticida, kao i pripreme planova službenih kontrola.

Podijelili su iskustva vezana za pripremu procedura za uzorkovanje, službene kontrole rezidua pesticida na granici, vršenje laboratorijskih analiza, ocjena laboratorijskih analiza, informacionom sistemu, kao i o obavezama izvještavanja Evropske agencije za bezbjednost hrane (EFSA) o izvršenim uzorkovanjima u službenim kontrolama za utvrđivanje rezidue pesticida u hrani i hrani za životinje i sistemu registracije pesticida u Hrvatskoj.

Date su smjernice za dio koji se odnosi na pripremu informacionog sistema radi realizacije obaveze izvještavanja Evropskoj komisiji, zatim smjernice za ujednačavanje inspekcijskih procedura u postupku vršenja službenih kontrola rezidua pesticida, kao i druge preporuke za unaprijeđenje programa monitoringa rezidua pesticida koji se sprovodi na teritoriji Crne Gore.

Centar za zaštitu bilja Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH), Nacionalna referentna laboratorija za pesticide „Dr Andrija Štampar“ i inspekcijske službe su institucije koje su pored Ministarstva poljoprivrede doprinijele postizanju cilja ove posjete u smislu zaokruživanja cijelog sistema koji se bavi pesticidima i reziduama pesticida.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

%d bloggers like this: