novo

Preko 90 odsto mladih napustilo bi državu zbog posla

Mladi u Crnoj Gori, 92 odsto njih, trajno ili privremeno bi napustilo državu radi boljih poslovnih prilika, pokazali su rezultati pilot studije Centra za građanske slobode (CEGAS). Iz CEGAS-a su saopštili da je u pilot studiji učestvovalo 280 ispitanika između 18 i 29 godina.

CEGAS je sproveo kvantitativno i kvalitativno istraživanje, u obliku pilot studije i fokus grupe, tokom novembra i decembra u Podgorici.

– Cilj tih aktivnosti bio je istraživanje percepcije položaja mladih, kao i inkluzivnosti i komunikacije donosilaca odluka sa mladima u Crnoj Gori- kaže se u saopštenju.

Rezultati studije pokazali su da 46 odsto ispitanika misli da su problemi pri zapošljavanju glavni izazov za mlade u Crnoj Gori.

Iz CEGAS-a su saopštili da je 70 odsto ispitanika navelo da bi voljelo da vidi otvaranje novih radnih mjesta, pomoć pri usmjeravanju u karijeri, prilike za uključivanje u zajednicu i ulaganja u obrazovni sistem kako bi se poboljšao položaj mladih.

– Dodatno, čak 92 odsto uzorka navelo je da bi trajno ili privremeno napustilo Crnu Goru radi boljih poslovnih prilika- kaže se u saopštenju.

Iz CEGAS-a su rekli da su u fokus grupi učestvovali predstavnici vladinog i nevladinog sektora, kao i političkih partija. Navodi se da je prosječna ocjena inkluzivnosti mladih u društvu, prema fokus grupi, bila 2,33, dok je inkluzivnost u njihovim organizacijama ocijenjena prosječnom ocjenom 3,83, na skali od jedan do pet.

– Nasuprot tome, u pilot studiji 63,5 odsto uzorka ocijenilo je da su mladi rijetko, ili veoma rijetko uključeni u donošenje odluka u svojoj zajednici- kaže se u saopštenju.

Iz CEGAS-a su rekli da su učesnici fokus grupe takođe identifikovali nedostatak prilika za poslovni i društveni angažman mladih, i da kao uzroke toga navode brojne kulturološke, administrativne i sistemske faktore.

– Rješenje učesnici vide u tome da organizacije i institucije u Crnoj Gori prilagode svoju komunikaciju mladoj populaciji, i da na taj način bolje razumiju njihove potrebe i otvore prostor za veću inkluziju mladih u zajednici- kaže se u saopštenju.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

%d bloggers like this: