novo

Raspisan Javni konkurs za sportske naknade

Na osnovu člana 18. stav 8. Odluke o finansiranju sporta (,,Sl.list CG- opštinski propisi“, br. 08/19 i 20/20) i člana 8. Pravilnika o kriterijumima za dodjelu sportskih naknada  br. 681-266/2019-1 od 24.04.2019. godine, Sekretarijat za društvene djelatnosti  raspisuje:

JAVNI KONKURS

za dodjelu sportskih naknada u 2022.godini

I – Sekretarijat za društvene djelatnosti u 2022. godini dodjeljuje 14 sportskih naknada, i to 5 pionirskih, 3 kadetske, 3 juniorske i 3 seniorske naknade.

II – Pravo na sportsku naknadu u trajanju od godinu dana  ima sportista/kinja u seniorskoj, juniorskoj, kadetskoj i pionirskoj  konkurenciji, u ekipnim i pojedinačnim sportovima koji/a ispunjava sledeće uslove:

 • ako je imao/la status reprezentativca/ke u 2021. godini, koji je stekao/la učešćem na zvaničnoj utakmici ili takmičenju reprezentacije,
 • ako je član/ica sportske organizacije koja je registrovana na teritoriji opštine Pljevlja u 2021. godini,
 • da je u momentu podnošenja prijave član/ica sportske organizacije koja je registrovana na teritoriji opštine Pljevlja,
 • da ima prebivalište na teritoriji opštine Pljevlja najmanje dvije godine do sticanja statusa reprezentativca/ke,
 • da je član/ica sportske organizacije koja pripada sportskoj grani, koja se nalazi na programu Olimpijskih i Paraolimpijskih igara i sportovima  I (Prve) kategorije sportova koji nisu na programu Olimpijskih igara, a priznati su od strane MOK-a.

III – Pravo na sportsku naknadu može se ostvariti samo u jednoj kategoriji.

IV – Obevezna dokumentacija

 • Prijavni obrazac koji propisuje organ lokalne uprave nadležan za sport,
 • Kopija lične karte
 • potvrda od nadležnog nacionalnog sportskog saveza o statusa reprezentativca/ke Crne Gore u 2021. i 2022. godini, sa datumom sticanja statusa,
 • potvrda da je sportista/kinja član/ica sportske organizacije koja je registrovana na teritoriji opštine Pljevlja u 2021. i 2022. godini,
 • uvjerenje o prebivalištu,
 • potvrda o ostvarenim rezultatima i broju nastupa na zvaničnim takmičenjima na reprezentativnom nivou u 2021. godini,
 • potvrda o ostvarenim rezultatima i broju nastupa na zvaničnim takmičenjima na klupskom nivou u 2021. godini,
 • dokaz o zvaničnim nagradama i priznanjima ukoliko iste posjeduju.

V – Iznos sportske nakanade

 • Sportska naknada za seniore/ke iznosi 20% od 5 obračunskih vrijednosti koeficijenta za zaposlene u javnom sektoru
 • Sportska naknada za juniore/ke iznosi 60% od naknade za seniore/ke
 • Sportska naknada za kadete/kinje iznosi 40% od naknade za seniore/ke
 • Sportska naknada za pionire/ke iznosi 30% od naknade za seniore/ke.

Bliži uslovi i kriterijumi za dodjelu sportskih naknada utvrđeni su Pravilnikom o kriterijumima za dodjelu sportskih naknada, koji se može preuzeti na web sajtu opštine Pljevlja www.pljevlja.me

Prijavni obrazac se može preuzeti na šalteru Građanskog biroa opštine Pljevlja. na web sajtu opštine Pljevlja www.pljevlja.me i u kancelariji broj 2 Sekretarijata za društvene djelatnosti opštine Pljevlja (zgrada SDK).  

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na šalter Građanskog biroa opštine Pljevlja  u zatvorenoj koverti sa naznakom „Konkurs za dodjelu sportskih naknada za 2022.godinu“.

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na tel: 069-328-408, u kancelariji br.2 Sekretarijata za društvene djelatnosti ( zgrada SDK) ili na e.mail:borjan.dzogaz@pljevlja.co.me u vremenu od 11-14 časova.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

%d bloggers like this: