novo

Sajam o prvom interdisciplinarnom regionalnom zajedničkom master programu „Zaštita i upravljanje morskom sredinom – MEP&M”

Na Univerzitetu Crne Gore, Pomorskom fakultetu Kotor, uz aktivno učešće kolega sa Instituta za biologiju mora, akreditovan je prvi regionalni interdisciplinarni zajednički master akademski program na engleskom jeziku „Zaštita i upravljanje morskom sredinom – MEP&M” u trajanju od dvije godine (IV semestra), obima 120 ECTS kredita.

Univerziteti koji organizuju zajednički master MEP&M program pored Univerziteta Crne Gore (Pomorski fakultet Kotor i Institut za biologiju mora) su “Aleksander Moisiju” Univerzitet Drač i Univerzitet “Ismail Ćemali” Valona iz Albanije.

Program je namijenjen svim zainteresovanim studentima i zaposlenima u javnom i privatnom sektoru plave ekonomije koji imaju diplomu završenih osnovnih studija (180 ECTS) iz srodnih oblasti (tehničkih, prirodnih, društvenih i interdisciplinarnih nauka), u cilju unapređenja znanja u oblasti zaštite i upravljanja morskom sredinom.

Program predstavlja glavni izlazni rezultat projekta „Razvoj regionalnog zajedničkog master programa za zaštitu i upravljanje morskom sredinom – MEP&M” (Erasmus+ CBHE projekat br. 619239-EPP-1-2020-1-ME-EPPKA2-CBHE-JP), finansiranog od strane Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizuelnu politiku i kulturu Evropske unije (EACEA).

U cilju prvog javnog promovisanja zajedničkog master programa MEP&M”, pozivamo vas da nam se pridružite na sajmu koji se organizuje u okviru manifestacije “Dan otvorenih vrata” na Pomorskom fakultetu Kotor 4. aprila 2024. godine, simbolično obilježavajući Dan studenata i pružajući priliku svim studentima završnih godina osnovnih studija i profesionalcima da saznaju više o procesu prijave i studiranju na prvom akreditovanom interdisciplinarnom zajedničkom master programu u Crnoj Gori.

U nastavku je flajer o sajmu. Za više informacija o programu možete posjetiti našu veb stranicu putem linka i obratiti se putem e-maila na mep-m@ucg.ac.me.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

%d bloggers like this: