novo

„Snaga je u svima nama“: Ženski biznis dječijim očima

Žene preduzetnice postaju inspiracija djeci i podstiču razvoj preduzetničkog duha kod njih, a da je to tako pokazuje i novi video kreiran u okviru kampanje Privredne komore Crne Gore „Snaga je u svima nama“. Djeca iz svoje perspektive govore o aktivnostima njima bliskih žena koje su u biznisu. Jedan od ciljeva kampanje je podržati žene i motivisati mlade da se priključe preduzetničkom svijetu.

Crna Gora je država u kojoj žene imaju veći stepen obrazovanja i manju šansu za zaposlenje. Prema istraživanju MONSTAT-a za 2022. godinu 70.9% studenata koji su dobili zvanje mastera i 63% onih koji su odbranili doktorsku tezu su žene. Ipak, one imaju za jednu trećinu manje šanse za zaposlenje od muškaraca. Prisutnost na tržištu rada je manja za oko 10% u odnosu na muškarce, a čine 39,4% nezaposlenih lica. 

Šire posmatrano, vodeće uloge u firmama ima svega 14,3% žena na cijelom Zapadnom Balkanu, a taj udio pada na 3% u građevini ili 7% u špediciji. 

Prvi put u istoriji Crna Gora svjedoči tome da su žene vlasnice uspješnih biznisa, da traže i dobijaju svoje mjesto za stolom što je veliki iskorak u odnosu na kraj prošlog vijeka kada je ženski biznis značio samo da je muškarac, čuvajući stalni posao, otvarao firmu na ime nezaposlene supruge ili žene iz porodice. 

Iako je ostvaren ozbiljan pomak, problem sa kojim se društvo suočavalo prije više od 20 godina i danas je prisutan. U odnosu na 2015. godinu vidljiva je veća prisutnost žena u vlasničkim strukturama za 65%, dok procenat preduzetnica ostaje nepromijenjen. Kako bi bio očekivan proporcionalan rast žena preduzetnica i vlasnica, može se pretpostaviti da su one često samo ime na papiru. 

Na pitanje u videu – čime se tvoja mama bavi, Ognjen (6) kaže da ,,ona ima posao koji je ona sama napravila”. Svako četvrto preduzeće u Crnoj Gori je ,,ona sama napravila” što čini da kaskamo za Evropskom unijom gdje rezultati kažu da je svako treće preduzeće žensko. Od 2011. do 2020. godine status preduzetnice je dobilo skoro tri hiljade žena dok je oko sedam i po hiljada žena u istom periodu osnovalo firmu. 

Neiskorišćeni potencijal u ženama prepoznat je od strane Vlade Crne Gore koja je usvojila strateške dokumente i nove politike u cilju ohrabrivanja da postanu preduzetnice. Ove mjere su podstaknute direktivom Evropske unije koja nalaže da do kraja 2026. godine udio žena u vodećim strukturama poraste za minimalno 40%, a na direktorskim pozicijama u akcionarskim društvima za 33%.

Podržati ženu znači podržati društvo a djeca su najbolji pokazatelj kuda se kao društvo krećemo i koliko su generacijski usvojene uloge prihvaćene od strane naših mladih naraštaja. Podržati ženu u biznisu je, stoga prekretnica, primjer i veliki pomak ne samo za ženu, već i za dijete, porodicu, društvo. 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

%d bloggers like this: