novo

Stipendije Vlade NR Kine za akademsku 2024/2025.godinu

Obavještavamo zainteresovane kandidate da je otvoren konkurs za prijavu za stipendije Vlade NR Kine za akademsku 2024/2025. godinu.

S obzirom na veliku konkurenciju za ove stipendije Ambasada Narodne Republike Kine u Crnoj Gori ohrabruje zainteresovane studente da potraže i prijave se i za druge stipendijske programe pojedinih kineskih univerziteta putem njihovih vebsajtova i da što prije stupe u kontakt sa njima.

Uslovi za prijavu:

 • da je kandidat državljanin Crne Gore, i da je dobrog i mentalnog i fizičkog zdravlja;
 • da kandidat ima ispod 25 godina i diplomu srednje škole ukoliko se prijavljuje za dodiplomske programe;
 • da kandidat ima ispod 35 godina i diplomu završenih osnovnih studija ukoliko se prijavljuje za master programe;
 • da kandidat ima ispod 40 godina i diplomu mastera ukoliko se prijavljuje za doktorske programe;
 • da kandidat ima ispod 45 godina i (najmanje) diplomu završene srednje škole ukoliko se prijavljuje za opšte stipendijske programe;
 • da kandidat ima ispod 50 godina i diplomu mastera ili vanrednog profesora ukoliko se prijavljuje  za seniorski stipendijski program;
 • da kandidat ima znanje HSK nivo 3 kineskog jezika ukoliko se prijavljuje za dodiplomske ili opšte programe na kineskom jeziku (uz izuzeće studenata kineskog jezika);
 • da kandidat ima znanje HSK nivo 3 ukoliko se prijavljuje za seniorske stipendijske programe na kineskom jeziku;
 • da kandidat ima HSK nivo 4 ukoliko se prijavljuje za master ili doktorske programe na kineskom jeziku;
 • da kandidat ispunjava uslove pojedinačnih univerziteta vezano za akademsku mobilnost, znanje jezika i druge relevantne kriterijume.

Prijavna dokumentacija:

 • Popunjen prijavni formular za stipendiju kineske vlade (na kineskom ili engleskom jeziku). Formular je dostupan na internet adresi http://studyinchina.csc.edu.cn/ i http://www.campuschina.org
 • Kopija prve strane pasoša – kandidat treba da dostavi jasno skeniranu kopiju pasoša sa datumom važenja kasnijim od 1. marta 2025. godine;
 • Notarski ovjerenu diplomu o najvišem stečenom stepenu obrazovanja – budući nosioci diplome moraju podnijeti zvaničan izvještaj o studentskom statusu na njihovom matičnom fakultetu/školi. Dokumenta na jeziku koji nije kineski ili engleski moraju biti dostavljena sa notarski ovjerenim prevodom na kineski ili engleski jezik;
 • Prepis ocjena – uz ovjereni prevod istih ukoliko nisu izdata na kineskom ili engleskom jeziku;
 • Potvrde o poznavanju jezika. Za programe na kineskom jeziku, kandidati treba da dostave važeće HSK izvještaje shodno zahtjevima za poznavanje kineskog jezika. Za programe na jeziku koji nije kineski kandidati treba da dostave odgovarajuće potvrde o poznavanju jezika kao što su IELTS ili TOEFL, shodno zahtjevima univerziteta.
 • Dokumenta za prijem. Svi kandidati treba da dostave prihvatna dokumenta koja izdaju univerziteti. Prihvatna dokumenta uključuju obavještenje o prihvatanju, pred-prihvatno pismo, pozivno pismo od strane profesora itd.
 • Plan studija ili predlog istraživanja na kineskom ili engleskom jeziku (od najmanje 200 riječi za osnovne studije, od 500 riječi za istraživanje, i od 800 riječi za postdiplomske studije.)
 • Pisma preporuke: Kandidati za diplomske programe ili seniorske programe moraju dostaviti dva pisma preporuke na kineskom ili na engleskom jeziku od profesora ili vanrednih profesora.
 • Primjerak umjetničkog rada. Da bi se prijavili za programe iz oblasti umjetnosti ili dizajna, kandidati se pozivaju da podnesu svoje radove preko odjeljka u sistemu “Primjerak umjetničkog rada/Druga prateća dokumenta”. Kandidati mogu takođe te materijale dostaviti odgovarajućim kineskim univerzitetima direktno na neki drugi način. 
 • Kandidati koji imaju manje od 18 godina treba da podnesu validna dokumenta o njihovim zakonskim starateljima u Kini;
 • Kandidati koji planiraju da borave u Kini duže od šest mjeseci moraju da dostave kopiju Obrasca ljekarskog uvjerenja za strance na engleskom (original uvjerenja kandidat treba da ima kod sebe. Obrazac je izradila Kineska uprava za karantin i može ga izdati organ za otpremanje. Ljekarski pregled treba da obuhvati sve stavke naznačene u obrascu ljekarskog pregleda za strance. Nekompletni izvještaji ili oni bez potpisa odgovarajućeg ljekara, zvaničnog pečata bolnice ili ovjerene fotografije kandidata smatraju se nevažećim. Od kandidata se traži da obave ovaj pregled u odgovarajuće vrijeme s obzirom da je rezultat istog validan samo 6 mjeseci.
 • Izvještaj o n e-krivičnoj evidenciji. Kandidat treba da dostavi potvrdu da nije osuđivan i da se protiv njega ne vodi istraga, izdatu od strane lokalne zvanične službe bezbjednosti (MUP Crne Gore), najviše 6 mjeseci prije isteka roka za podnošenje prijave.

Napomena: Sva elektronska dokumenta koja se podnose moraju biti čitka, autentična i valjana. Kandidatima se savjetuje da koriste profesionalne uređaje za skeniranje dokumentacije. Kandidati sami snose odgovornost za posljedice podnošenja elektronske dokumentacije koja nije čitka ili je teško razumljiva. 

Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu naći na internet stranicama: http://www.csc.edu.cn/studyinchina  ili www.capuschina.org

U nastavku možete preuzeti:

Chinese Government Scholarship Application;

Instructions for Chinese Government Scholarship Information System; Foreigner Physical Examination Form.

Elektronska prijava uz odgovarajuću dokumentaciju dostavlja se najkasnije do 11. februara 2023. godine, u jednom primjerku, na sljedeću adresu:

Ul. Vaka Đurovića b.b.

81000 Podgorica

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

%d bloggers like this: